דעת הראי"ה קוק בעניין עליה להר הבית


שאלה: מביאים הרבה פעמים את הרב קוק כהוכחה לכך שהמקדש והר הבית זה מקום כללי ורק ע"י פעולות של כל עם ישראל.

תשובה:... זה מאוד יפה להביא את הרב קוק. כידוע התורה לא התחילה ברב קוק. תביא גמרא, משנה, פסוק. מה אתה רוצה מהרב קוק , הרב קוק חי בתקופת הטורקים והבריטים והיה עולם אחר, אם הייתה אומר שהרב קוק אמר אחרי כבוש ההר זה משהו אחר. גם אז הייתי אומר מנא לן, גם הרב קוק צריך להביא פסוקים, גם הוא צריך להביא רמבמי"ם. אין דבר כזה הרב קוק אמר משהו לפני שמונים שנה, זה לא יפה , זה לא מכובד. מי אישר להם לזייף דברים בשם הרב קוק. אם אתה רוצה תפתח משפט כהן של הרב קוק סימן צ"ד ושם הרב אומר שצריך לקום ולבנות את המקדש מיד, אם אפשר להקריב קורבן אחד כבר עשינו דבר חשוב. תפתח תראה לא צריך לא נביא לא משיח ולא כלום.

(מתוך: מאיר הסגרין-שואל, משיב-הרב ישראל אריאל)

אליצור סגל- מרן הראי''ה קוק התיר את הכניסה להר הבית.


מרן הראי''ה קוק העיד לפני ועדת החקירה ששלחה ממשלת אנגליה לארץ בעקבות פרעות תרפ''ט. ועדה זו שהורכבה מחברי פרלמנט ושופט בריטים היתה צריכה להחליט מי אשם בפרעות היהודים או הערבים.
הרב היה בין עדי ההגנה של היהודים.

בספר ''ועדת החקירה דין וחשבון מלא מעבודת ועדת החקירה הפרלמנטרית בירושלים'' ישיבה שישים וחמש שואל מרימיאן עורך הדין של ההנהלה הציונית את הרב :
אמרת כי מנהגך לפרסם אזהרות למבקרי ירושלים היהודים שלא ילכו לשטח ''החארם , "מפני קדושתו?
הרב: דברתי רק על שטח מקום המקדש העתיק.


דברי הרב ברורים ונחרצים כל אזהרותיו לא כוונו לכל שטח הר הבית אלא רק לשטח בית המקדש.

גם בעיתון נתיבה תר''ץ (נדפס מחדש בחוברת משפט ועדות) הביאו את דברי הרב באותה צורה.

אמרת שפרסמת אזהרה למבקרים היהודים שלא ללכת לשטח ''החארם? "
התכונתי רק לשטח בית המקדש העתיק.

כמדומה שלא יכולים להיות דברים ברורים יותר.

ודברי הרב הם דברי הרמב''ם בהלכות בית הבחירה פ''ז ה''ו - אף על פי שהמקדש היום חרב בעונותינו חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבנינו. לא יכנס אלא למקום שמותר להכנס לשם.
היינו שפסק הרמב''ם שיש מקומות שמותר להכנס לשם.
והרמב''ם עצמו זכה לקיים את פסקו הלכה למעשה ונכנס להר הבית והתפלל שם. כפי שהוא מעיד על עצמו שביום חמישי ו' חשון הוא נכנס להר הבית והתפלל שם וכפי שהוא כותב לר יפת דיין עכו שהוא שהרמב''ם ואביו של הרמב''ם ואחיו וכן ר' יפת הדיין עלו להר הבית והלכו שם ברגש (אגרות הרמב''ם, שילת, כרך א' עמוד רכ''ד(.

וכן גם נכדו של מרן הראי''ה, הקדוש ר' אליהו שלמה רענן הי''ד. אמר רבות בעל פה ובכתב שמעולם לא עלה על דעת מרן הראי''ה לאסור לחלוטין את הכניסה להר הבית אלא רק למקום המקדש והוא עצמו היה עולה בקביעות להר הבית.

אין תגובות:

פרסום תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!