Fwd: "יבנה המקדש" גליון 3 ‏(100)‏ חשון ה'תשס"ט

כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו (שמואל-א ב ל) - נאמר במחללי המקדש.
על הפסוק (דברי הימים-א כט יא) 'והמתנשא לכל לראש' אמרינן (בבא בתרא צא ב): אפילו 'משגיח' על סדר השקאת השדות - משמים מתמנה.

לתוצאת הבחירות לראשות עירית ירושלים,

אין ספק שלהיבחר לראשות עירית ירושלים יש גם סיבות מ'שמים', לכן יכול להיות למשל שנבחר אחד שסיעתו קטנה יותר מיריבו שסיעתו גדולה יותר, לכן גם יכול להיבחר בשנה אחרת נציג המיעוט ולא נציג הרוב, לכן גם אף אחד לא יודע לפני הבחירות מי ישפל ומי ירום.

מה זה נוגע לענין המקדש החרב בעון אבותינו או בעווננו?

לפני הבחירות בקשנו מאחד המועמדים, שיהיה יותר קשוב לתלונות על ההתנהגות הברברית בהר הבית כלפי היהודים והיהדות, אמנם בקשתני נפלה על אוזן שומעת והתרכך קצת מנוקשותו ואטימותו כלפי "ה"בעיה. אולם בעימות פומבי שהתקיים בינו לבין המועמד שנבחר בסופו של דבר לראש העיר, האחרון היה יותר נדיב עד כדי אמירה: שהסטטוס-קוו הוא 'רע' והוא ישנה אותו.

לענ"ד הקב"ה ש'אינו מקפח שכר שיחה נאה' [וכפי שגם אריאל שרון זכרונו לקללה, מיד אחר שעלה להר הבית בקול תרועה גדולה לעיני כל ישראל, נבחר לראש הממשלה עד יום הפכו לצמח. כי עקר נטוע] שילם לו שכרו מושלם, והעלהו לגדולה "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו".

ראש עירינו החדש ראוי לכל האיחולים האישיים הצלחה בריאות וכל טוב ושיצליח בתפקידו למען עמינו ועיר אלוקינו. והלואי גם - יעמוד בדיבורו - ויתעניין בזוועות הנעשות יום-יום שעה-שעה בהר בית מקדשנו השמם בעוונותינו.

להלן תמליל (קטע נידוננו) מהעימות שנערך לפני הבחירות:

מראין: הרב פרוש אני משוכנע שרבים בקהל מעוניינים להבין את ההתבטאות שלך בנושא 'תפילה בהר-הבית', כי צריך לעשות פה סדר: מה בדיוק עמדתך, הר הבית שייך לערבים או ליהודים?

תשובה: אני ממש ממש מודה לך על השאלה הזאת, אין ספק כאיש אגודת-ישראל אני יכול לומר את מה שמועצת-גדולי-התורה החליטה (ב-1937) ש"ארץ-ישראל שייכת לעם היהודי - שהנחיל אותה בורא-העולם - ואיש אין לו זכות לוותר עליה". לא רק שארץ ישראל אלא גם ירושלים על אחת כמה וכמה הר-הבית. השאלה שנשאלתי לגבי הר-הבית [והוציאו מהקשרה את המשפט] "האם אתה חושב שאפשר לבוא ולבצע שינויים בתפילות של הר-הבית" ואמרתי: אני "מאמין" בסטטוס-קוו, סטטוס-קוו זה המודל שאנחנו בירושלים יכולים לחיות חילוניים דתיים לאומיים וחרדים. אמרתי באותו מסגרת של סטטוס-קוו - אני לא חושב שאפשר לשנות - אני מסביר: אי אפשר לשנות את ההסדר שמשה-דיין עשה עם הוואקף ב-67, דהיינו: שאת סדר התפילות בהר-הבית מנהלים 'המוסלמים', ואת סדר התפילות למטה 'בכותל' עושים 'היהודים'. לא יעלה על דעתו של יהודי לומר, שחלילה אין לנו את הריבונות על הר הבית על ירושלים על ארץ ישראל כולה.

קריאת ביניים מהקהל: אי אפשר להתפלל שם...

אני מאיר פרוש ויתרתי על תפקיד סגן שר כי לא רציתי להנות מממשלה שביצעה גירוש אז אני שוב אומר - ניר לא דייק קודם והאשים סיעה שלמה שהיא לא יצאה מממשלה שביצעו גירוש - אני הייתי בגוש קטיף בימים הקשים האלו. ולכן הוציאו משפט כאשר אמרתי שאת התפילות בהר הבית לא נראה לי שנוכל לשנות!

קריאת ביניים: למה לא למה לא, שלשת אלפי שנה מתפללים לזה. ועוד קריאות...

מורי ורבותי: אני מאד רוצה שבמהרה בימינו נוכל לעלות להר-הבית לבנות בית-המקדש, אני מאד רוצה, אני מתפלל על כך שלש פעמים ביום.

אבל אנחנו יודעים: שכל שינוי בסדר-התפילות, יעורר מיד בעיות! אני יודע שישנם יהודים שרוצים להתפלל ועולים להר הבית - בודאי שאותם יהודים שעולים להר-הבית סומכים על ההלכות שהרבנים פוסקים להם - מבקשים שיוכלו להתפלל גם בהר-הבית ואין ספק שהם שואפים לכך [ואני חושב שהדבר הזה יכול לקרות במהרה בימינו] אבל, יעלה על הדעת? שאני חושב, לרגע, לוותר על ריבונות-יהודית בהר-הבית?

ראש העיר: אני חושב שאסור לך לגמגם בנושא של ריבונות על הר-הבית - כפי שגמגמת - ואני רוצה לומר לך: שאני לא מרוצה ממה שקורה בהר-הבית, אני לא מרוצה מהחפירות שנעשות שם ואני לא מרוצה מההסדר הקיים ואני חושב שצריך להגיד את זה! ואני חושב שנכון

פרוש: תכריז פה אני אבצע שינויים בסדר התפילות בהר הבית תכריז, אל תגמגם תכריז תכריז... אל תגמגם, בעתון הארץ אמרת...

ראש העיר: אני לא צריך את ההדרכה שלך, אני מוכן להסתייע בהדרכה שלך בתחומים מסויימים שאני מבין שיש לך בהם נסיון, אבל אני לא צריך את ההדרכה שלך וגם הקהל לא צריך שתדריך אותי.

אני חושב: שהריבונות על ירושלים ובוודאי על הר הבית [שהוא חלק ממדינת ישראל] הם לא שנויים במחלוקת! אני חושב: שצריכים להבין שהסטטוס-קוו הקיים (אגב שהוא מתדרדר - הסטטוס קוו) הוא לא יציב והחפירות שנעשות מתחת להר הבית זה דבר שאסור לנו לקבל. אני חושב: שצריך לפעול יותר בנחרצות ויותר לפעול, על מנת לוודא שהתהליכים שקורים מתחת להר הבית יפסיקו. פעם ראשונה פעם שניה בוודאי!

אני נכנס להסדר מול הר-הבית והשטחים היהודיים (שהם חלקם שנויים-במחלוקת וחלקם פחות-שנויים-במחלוקת - איפה יהודים יכולים לדרוך) אני חושב שצריכים לפעול ולדבר עם הוואקף ולא להשלים עם המצב הקיים. נקודה.

סוף עימות בנדוננו.

כזכור:

לאחר שמרן פוסק דורנו מרא דארעא דישראל הגאון הצדיק רבינו דב ליאור שליט"א ה' יאריך ימיו ושנותיו על ממלכתו, הורה להצביע - יחד עם כל יראי ה' השלמים - למועמד שומר שבת ואשר גם במצות ישוב ארץ ישראל ידיו רב לו. ולאחר שהמועמד (בעקבות התגברות לחץ דעת-קהלנו) גם התקרב 'קצת' להבנת ענין הר-הבית והמקדש. גם אנו 'ירדנו' מהנושא והצבענו כמצוות מרנן ורבנן.

כאן רצינו רק להבין דרכי-ה', למה נצב בראש עירינו הקדושה ראש עיר חולוני. כי הרי 'אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה' אלא ש"מכבדי אכבד". ובמקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב.

ומה מאד סמלי הדבר: שאיש 'תם' שמסכים להשאיר מסגד ורק מסגד על טהרת מסגד בהר בית ה' בנימוק המיתמם: "אין לי כל עניין להכניס ראשי במחלוקת בין הרבנים במחלוקת זו ולכן יש להמשיך ולקיים את הסטטוס קוו". דוקא הוא "האשימוהו" ומצצו את דמו (בריקוד על הדם - שהתפתח בקהל עדתו לאחר הפסדו - ככל הגויים) בכך שאין לו אמונת חכמים וכניעה לדעת תורה וה"גדוילים" שלו הוא 'הכותל המערבי' – צחוק הגורל או רמז משמים?

(רטוריקה קטנה: כמה שיותר חרדי יותר מסגד? וכשהמשיח ימלוך יהיה שיא המסגד! או שהמשיח לא יהיה חרדי?).

- עלה להר הבית והתעלית!

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

יש חדשות גם ב:

http://www.lamikdash.cjb.co.il/

וגם ב:

http://mekorot.blogspot.com/2008/10/1-98.html

חדשות) – לצערנו: אין חדש, בסעודת המקדש?

אזכרה אותות מני קדם ורוב עברה ורעל אגמאה, טורפיה השיגוה וממקדש הקודש הוציאוה, מאד ארכו העתים ונמשכו הימים ומופת לא נראה.

(ממכתב ר' חסדאי בן יצחק שפרוט למלך הכוזרים)

- עו"ד ברוך בן יוסף – יו"ר התנועה לכינון המקדש - 050-8649968


אין תגובות:

פרסום תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!