http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

דעתו של הרה"ג המקובל רבי בן ציון מוצפי שליט"א המתיר כניסה להר הבית "במקומות המותרים"

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/12/04-OTiDIrqdGN.jpg
הגרב"צ מוצפי | מתיר לעלות להר הבית


דעת תורה: דעתו של הרה"ג המקובל רבי בן ציון מוצפי שליט"א ראש ישיבת בני ציון | כתב ידו כמאה עדים

ר' דוד בהר"ן | הר הבית שלנו

"מצווה רבה להשתדל ולהציל כל שניתן משטח הר הבית המקודש ולהתפלל שם על הפדות והגאולה לשכינה ולישראל,
/
רק במקומות המותרים להתפלל כפי שנהגו רבותינו הקדמונים ועל פי הוראת חכמינו בדור הזה"כתב ידו של הרה"ג רבי בן ציון מוצפי שליט"א 

 http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/11/93-Jx06gFbn39.png

להגדלה לחץ על התמונה

10 תגובות:

 1. שימו לב! "כפי שנהגו חכמינו הקדמונים"

  השבמחק
 2. הרב מוצפי חזק ואמץ!!

  ולכם החרדים יאמר: סתכלו על עצמכם איך שאתם לא קשובים למנהיגים שלכם, בושה וחרפה.

  השבמחק
 3. עיין הייטב!! ב - ליקוטי מוהר"ן
  בחלק א' עיין ב- תורה ח' אות ג', תורה יב' אות א' תורה יח אות ג, תורה כח' אות א', תורה כב' אות ד' , תורה סא' אות ב', תורה קיא', תורה י' אות ד',
  ובחלק ב' עיין ב- תורה ז' אותיות א' – ב', תורה עב ד"ה "אבל זה המנהיג.." תורה ח' אות א' וכן בתורה זו אות ח', תורה סח' בהתחלה,
  ספר המדות ערך בושה אות ב'.
  ליקוטי הלכות - חשן משפט הלכות חזקת מטלטלין הלכה ד – אות א

  השבמחק
 4. שאלתי היום את מרן והוא אמר לי שהכן הוא מתיר לאלה שיודעים היטב את ההלכות

  השבמחק
 5. ישנם הרבה רבנים שמתירים ליהודים לעלות להר הבית אחרי הטבילה במקווה. וכפי שאני רואה כעת. גם הרב מוצפי בתוכם.

  השבמחק
 6. שמואל אבשקין3 ביולי 2012 בשעה 1:38

  כתב ידו כמאה עדים.

  השבמחק
 7. בקשתי מתלמיד שלו שיכנס אליו לשאול האם הכן מותר לעלות להר הבית למי שטובל במקוה ונכנס בנעלי בד במקומות המותרים כפי שקבע הרדב"ז בשו"ת שלו סימן תרצ"א - ובצמוד לחומה ממש. הרב השיב שאם הוא עולה בפעם הראשונה, שיעלה עם עוד מישהו שמכיר את השטח ולמד היטב את הרדב"ז ויודע היכן מותר להיכנס ושלא ילך לבד.

  השבמחק
 8. מתוך תשובותיו של הגאון הרב בן ציון מוצפי (באתר שלו)
  שאלה - 131685
  לכבוד הרב
  אנשים עולים להר הבית ל''טיול תפילתי''דווקא ביום זה ומכאיבים ביותר וישנם שמעודדים אנשים לעשות כך היום ולסייר ב''אתרי המורשת''
  תשובה
  הם לא נשמעים לרבנים.

  שאלה - 129851
  לכבוד הרב
  מבקשת לדעת אם מותר לעלות להר הבית. יש רב שמלווה קבוצת נשים שיוצאות פעמיים בשנה לשם, לאחר טבילה והן טוענות שהוא יודע בדיוק איפה מותר להיות ואיפה אסור.
  האם מותר?
  תשובה
  חס ושלום להכנס שם, כל רבני ישראל אסרו זאת מאות שנים וגם בימינו במפורש.

  שאלה - 122650
  לכבוד הרב מוצפי שליט"א
  האם יש מצוה או מעלה להשקיף מבחוץ על הר הבית, מבלי להכנס לתחומו חלילה.
  תשובה
  בראש ובראשונה צריכים לדעת כי כל גדולי ישראל בשנת תשכ״ז מכל העדות והחוגים אסרו את הכניסה להר הבית, ויש מקומות שהאיסור הוא בכרת בר מינן.
  יש מעלה לראות את הר הבית מרחוק או ממקום סמוך גבוה, כי התפלה שם עולה והוא שער השמים ליהודים ולא לזרים, בנוסף כולנו נשמותינו נחצבו משם ויש תועלת לנשמה בראותה צור מחצבתה.

  השבמחק
  תשובות
  1. נלע"ד שיש לתרץ את הסתירה בדברי הרב בכך שהרב אינו רוצה לפסוק לכלל שמותר כי מאד ייתכן פירצה בדבר ולכן מביע התנגדות בתוקף. לגבי המכתב משנת תשמ"ו יתכן שלא היה לרב השפעה ציבורית אז כמו היום ולא חשש אז מהפירצה הציבורית שעלולה להיווצר מכך. אך מאידך, כמו שאחד שאל אותו אישית כמצויין פה באתר נראה שהוא מתיר ליחידים השואלים אותו, כך שלא תיווצר פירצה ציבורית.

   מחק
 9. שאלה - 96898
  לכבוד הרב שלום רב
  האם מותר לעלות להר הבית לאחר טבילה במקומות המותרים עם קבוצה מאורגנת(ראיתי באתר "הר הבית שלנו" שהרב מתיר) האם זה נכון?
  תשובה
  אסור בהחלט, והם משקרים ביודעים כי מעולם לא כתבתי שמותר להכנס להר חלילה וחס, והרי יש איסור כרת בכניסה פנימה שהעוון שווה לחילול יום הכיפורים

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif