http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

רבנים חרדים עלו היום להר הבית - וידאו ותמונות


רבנים חרדים עלו היום יום ג' בצהריים להר הבית: "מכינים את הקרקע להקרבת הקרבנות" / הרב ברנד מסר שיעור לתלמידים בנושאי ארץ ישראל / תיעוד: אחד הרבנים משתחווה בפישוט ידים ורגלים סמוך ונראה לקודש הקדשים / חרדים להר

גד בהרי / הר הבית שלנו

היום יום ג' בצהרים עלו קבוצה גדולה של חרדים להר הבית בראשות הרבנים הרב יצחק ברנד מעימנואל והרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש בי-ם, הרב ברנד מסר את שיעורו הקבוע בהר הבית בנושאי שמיטת הארץ ואיסור מכירת קרקע לגוי בשמיטה.

שלא כמו בעליה הקודמת באיסרו חג פסח, הפעם המשטרה נתנה יחס חם והוגן לחרדים העולים להר הבית, והכניסה אותם מיד וללא שהיות, התרגשות אחזה את החבורה שעה שאחד הרבנים השתטח על הריצפה והשתחווה בפישוט ידים ורגלים מול קודש הקדשים, גם כאן הראו השוטרים יחס חם והוגן, שעה שאיפשרו את ההשתחוויה.

הרבנים מסכמים: מטרת העליה היא חד משמעית "מכינים את הקרקע להקרבת קרבן הפסח", בעז"ה עוד נביא להר אלפי חרדים, עד שהר הבית יהפך למקום יהודי מובהק, ונוכל לקיים שם טקסים יהודיים כמו הקרבת קרבן הפסח.

להגדלה לחץ על התמונות

הרב ברנד שליט"א מוסר שיעור בהר הבית


14 תגובות:

 1. אשריכם ישראל חזקו ואמצו כי ה' עמכם

  ולשאר ישראל יאמר "העת לכם אתם לשבת ספונים בבתיכם ובית ה' חרב" _חגי א, ד)

  הגיע הזמן לעלות להר הבית, ולהחזיר את עבודת הקרבנות כבתחילה

  השבמחק
 2. דוסלייך חמודים

  השבמחק
 3. יישר כוח!

  עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה.
  חזקו ואמצו.

  השבמחק
 4. והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא יטמאו את מקדשי!!!!

  השבמחק
 5. וְהָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ כִּי קָרְבַּן יְהוָה לֹא הִקְרִיב בְּמֹעֲדוֹ חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא.

  השבמחק
 6. תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק?
  מדוע לא מחקתם את התגובות שמעודדות את מעשי אנשים אלו?

  השבמחק
 7. אתם אלו אותם רבנים שלא רצו לעלות ולבנות המקדש ועזרא הסופר קנס אותכם לתשומת לבכם המתנגדים מנדלבוים

  השבמחק
 8. מהרסיך ומחריבייך ממך יצאו. צריך להתישב בכל השטחים. אבל ח"ו לא לעשות שינויים במסורת היהדות

  השבמחק
 9. היום יום האחרון של ימי טבוח שעוד אפשר להקריב קרבנות של שבועות

  השבמחק
 10. הרמב"ם מתיר כניסה להר הבית ואין שום רב שחולק עליו

  אמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ד'

  "טמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס להר הבית"

  השבמחק
 11. הרבו כמותו בישראל26 במאי 2010 בשעה 18:57

  ייש כוח הרב ברנד

  השבמחק
 12. תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

  ההלכה אומרת שמותר - רמב"ם הלכות ביה"מ ג' ד'

  מי שטוען שאסור לעלות להר הבית, תגובתו תישאר רק באם ינמק את דבריו, וזה ש--"כל--- גדולי ישראל אסרו, זה לא תירוץ מחמת שיש כאן מדור בשם "דעת גדולי ישראל" שבו אפשר להיווכח שגדולי ישראל מתירים.

  השבמחק
 13. על כבוד קברים פגניים מחיתם על כבוד המקדש המחולל בידי גוים לא מחיתם מה תענו ליום הדין מה תענו ליום התוכחה

  השבמחק
 14. יישר כוח אשריכם ישראל רק שיעשו את זה בכל המאחזים וההתנחלויות

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif