http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

משה פייגלין: הכותל המערבי האמתי של בית המקדש נמצא ותועד על הר הבית


משה פייגלין: הכותל המערבי האמיתי של בית המקדש שעליו נאמר "מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי" נמצא ותועד בתוך הר הבית

על הר הבית אפשר כיום לראות את הכותל המערבי של בית המקדש שתואם בדיוק מפליא למידות המקדש כפי שמופיע ברדב"ז (שו"ת רדב"ז חלק ב' סימן תרצ"א) שהאבן שנמצאת במסגד עומר היא "אבן השתיה שהיתה בקודש הקודשים"
.
וכשבודקים לפי המידות שמופיע במסכת מידות וברמב"ם בספר "עבודה" רואים ששם זה המיקום המדוייק של הכותל המערבי של בית המקדש, ולכן הכותל המערבי שנמצא מחוץ להר הבית אין בו שום קדושה, הוא בסך הכל כותל של הר הבית שנבנה כשהגדילו את שטח הר הבית, הר הבית כיום הוא פי שלוש מהמידות המופיעים במסכת מידות, ובצד המערבי יש תוספת הר הבית שאין בו קדושה כלל.
.
משה פייגלין מצביע על הכותל המערבי של בית המקדש

תמונה ברורה של הכותל המערבי של בית המקדש שעליו נאמר "מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי"

(להגדלה - לחץ כאן)

8 תגובות:

 1. ברוך השם שמצאנו את הכותל האמיתי, ולא את הכותל הגלותי המסכן שאין בו שום ערך

  השבמחק
 2. מי התיר לך להכנס לשם?

  השבמחק
 3. פשוט בושה וחרפה אותו כותל שקלט מליוני דמעות של יהודים במשך כל הדורות וביניהם אנשים ענקי רוח לבא ולזלזל בזה
  שיחפש שוב ויראה אשר שקר דיבר
  ובכלל אין לו שום היתר להיכנס להר הבית מחמת הספק ושום אדם לא יוכל לדעת המקום המדוייק שהרי ידוע אשר בכך נדע סימנו של משיח אשר ידע לכוון מיקומו המוייק של המזבח והמקדש והנה כל זב חותם אשר חושב שחישוביו מדוייקים יבא ויקבע אשר כאן מותר להכנס וכאן אסור
  ובכלל ידוע בקבלה שבמקום קודש הקדשים לעולם לא יוכלו אומות העולם לשלות ואם כן היתכן אשר אבן השתיה אשר הייתה בקודש הקדשים עומד מסגד
  ווי שכינתא בגלותא

  השבמחק
  תשובות
  1. אם כך אסור לזלזל בחומת ברלין, הרי היא קלטה מליוני דמעות של אנשים שהופרדו

   מחק
 4. בשו"ת רזב"ז חלק ב' סימן תרצ"א
  כותב שאבן השתיה נמצא במסג עומר, ומחשבן משם, הכין מותר להיכנס בהר הבית והיכן לא,
  2. לפי הרדב"ז שאין חולק עליו, הכותל שכולם הולכים אליו, הוא בכיון אחר בכלל, ואין לו שום קשר אם הכותל של ביהמ"ק שעליו נאמר במדרש רבה בשיר השירים "מעולם לא זזה שכינה".

  ומשא"כ הכותל שרואים בתמונה, לפי הרדב"ז הוא הכותל האמיתי.

  השבמחק
 5. א. אין בדברי פייגלין שום חידוש: ידוע וברור לכל כי הכותל הוא חומת הר הבית מתקופת הורדוס, ולא שייך לומר "הכותל האמיתי", היות ששניהם למעשה כתלים של הר הבית.
  ב. מדוע לומר שזהו הכותל של הר הבית, הרי ניתן לראות שכותל זה הוא סמוך לרמה שבמרכז ההר, אם כן ייתכן וזו חומת העזרה ולא חומת ההר.

  השבמחק
 6. לפי דברי הרדב"ז, העזרה מתחילה רק למעלה על הרמה

  השבמחק
 7. לדבריכם כל גאוני העולם בכל הדורות שהלכו להתפלל בכותל המערבי פשוט טעו?

  כדאי שתחשבו שנית...

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif