הרב טנדלר חתן הרב משה פינשטיין בהר הבית


4 תגובות:

 1. שאלה: מה הסיבה שאסור לשתול עצים בהר הבית והאם כך היה בימי המקדש.

  השבמחק
 2. בתורה נאמר: "לא תִּטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך אשר תעשה לך" (דברים טז, כא). ובספרי שופטים, קמה, נדרש על כך:

  מנין לנוטע אילן ובונה בית בהר הבית שהוא עובר בלא תעשה? תלמוד לומר: "כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך". ר' אליעזר בן יעקב אומר: מנין שאין עושים אכסדרא בעזרה? תלמוד לומר: "אצל מזבח ה' אלקיך".

  השבמחק
 3. הרמב"ם בספר המצוות, לא תעשה, יג, כותב:

  שנמנענו מלנטוע אילנות במקדש או אצל המזבח על דרך היופי והנוי לכוון בזה עבודת הא-ל יתעלה, לפי שכך היו עושים עובדי עבודה זרה, שהיו נוטעים להם אילנות יפים ותאווה לעיניים בבתי עבודתם. והוא אומרו יתעלה: "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך", והעובר על לאו זה חייב מלקות

  השבמחק
 4. תודה על ההסבר מדהים לגבי עצים בהר הבית .

  ולא רק זה שורשי העצים הללו עושים נזק ומהרסים את כל השרידים מבית שני אשר מתחתיהם ,כאילו נשתלו שם במזיד .

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!