http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

מרזל: הרמב"ם לא הכיר את הפוסקים של היום ולכן עלה להר הבית !


בעקבות האירועים בהר הבית, אומר ברוך מרזל, כי "מי שמכיר את ההלכה לא אומר שהעלייה להר אסורה / הרמב"ם עלה כי לא הכיר את הפוסקים של היום" / יש לאכוף את העלייה, שתיערך רק על פי ההלכה


מה היה עושה הרמב"ם? ההתפרעויות שהביאו לסגירת הר הבית הבוקר (יום א'), באו לטענת הערבים בשל כנס של רבנים הקוראים לעלות להר הבית לרגל יום עליית הרמב"ם להר, שנערך היום בהיכל שלמה.

בשעות הצהריים התפשטו המהומות לעבר אזורים נוספים במזרח ירושלים, וכמה ממנהיגי התנועה האיסלאמית נעצרו.

ברוך מרזל אמר ל"חרדים" כי "הרבנים גם מוחים על כך שבכל פעם שהערבים משתוללים - היהודים נדפקים כי סוגרים להם את הר הבית, ובכך נמנעת מהם העלייה להר".
.
לטענה כי ההלכה היהודית אוסרת על העלייה להר השיב מרזל: "מי שמכיר את ההלכה לא אומר שזה אסור. אני מוכן לשבת עם כל רב ולהראות לו מה אנחנו עושים, ורק אז שיפסוק".

לטענתו, "בגלל שלא מתעסקים בנושא הזה, אומרים שהעלייה אסורה. צריכים לעשות "משמר" מיוחד שישמור ויאכוף את העלייה - שתיערך רק על פי ההלכה".

מרזל הוסיף, כי "הרמב"ם לא הכיר את הפסקים של הרבנים היום, ולכן עלה להר הבית". על התפרעות הערבים אמר, כי "דווקא ההשתוללות שלהם מראה שאנחנו צריכים לחזק את האחיזה שם".
.

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif