http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

דעת קדשו של הרבי מליובאוויטש "ואדרבה צריך להכנס שם"


הוראתו הברורה של הרבי מליובאוויטש מיום ב' דחג הסוכות התנש"א

"ועורכים עכשיו שמחת בית השואבה במקום המקדש במקומות המותרים להכנס שם, ואדרבה צריך להכנס שם ולערוך שמחת בית השואבה בשלימות כפי שיהי' לעתיד לבוא".

.
צילום נדיר: קטע מהפקס של הרבי משנת התנש"א בו נאמר "להיכנס למקום המקדש ולערוך שם שמחת בית השואבה בשלימות כפי שיהיה לעת"ל"
הרב יצחק גינזבורג שליט"א מחשובי רבני חב"ד מתייחס לשיחה של הרבי ואומר: "ברור הדבר וכך אמר הרבי כמה פעמים" 

ציטוט דברי הרב יצחק גינזבורג מחשובי רבני חב"ד מתוך הספר "קומו ונעלה"

http://www.files.org.il/BRPortalStorage/b/29/79/07-cJvIQFxIH5.jpg
להגדלה לחץ על התמונות

13 תגובות:

 1. אברהם רובנשטיין5 באוקטובר 2009 בשעה 18:54

  אשריכם חסידי חב"ד

  השבמחק
 2. זה בלתי מוגה

  השבמחק
 3. הכותל המערבי זה מקום המותר וכידוע שחסידי חב"ד נוגים אפילו לא להכניס את האצבע בין אבני הכותל!!!

  השבמחק
 4. הרבי מחב"ד אמר "ואדרבה צריך להכנס שם", וכל בר דעת מבין, שאם מדובר על הכותל כמו שכמה חבדניקים מתעקשים להסביר, אין צורך לומר משפט חמור זה., פשוט שמותר לבוא לכותל המערבי ומה נתחדש לרבי, ששמע שבאים לכותל? בתמיה?

  פשוט נוח להם לחיות בשקר ולסלף את דברי רבם, במקום לעלות להר הבית ולחזק את הבעלות היהודית על המקום הקדוש ביותר לעם היהודי

  "על זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששמם"

  השבמחק
 5. לאנונימי

  תל אביב זה גם כן מקום שמותר ללכת בו!

  ומה מחדש הרבי?

  השבמחק
 6. מי שאומר שאסור להכנס להר הבית הוא סתם עם הארץ

  הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ד'
  "טמא מת אפילו המת עצמו "מותר להכנס להר הבית" שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, עמו במחנה לוויה"

  השבמחק
 7. שניאור זלמן בוסטובסקי19 באוקטובר 2009 בשעה 22:31

  הפקס של הרבי שחור על גבי לבן!

  "ואדרבה צריך להכנס שם"

  איך אפשר לסלף כאלה מילים ברורות ולומר שכביכול הרבי מתכוון על הכותל המערבי

  זה הרי סילוף שאין כדוגמתו, בזוי הרבי מליובאוויטש בצורה נוראה ומחפירה, לומר שהרבי אסר על יהודים להכנס להר הבית, וחלק על הרמב"ם שפוסק "טמא מת מותר להכנס להר הבית".

  היש לך ביזוי דברי הרבי גדול יותר מזה??????

  השבמחק
 8. חידוש בשבילי. לא ידעתי. תודה לכם

  השבמחק
 9. אסור להיכנס להר הבית אנחנו כולנו טמאים ולא מיטהרים ע"י מקוה במיוחד גברים שלטבול זהוי מידת חסידות

  השבמחק
 10. מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל13 באוגוסט 2011 בשעה 23:32

  לטומאה היוצאת מין הגוף מועיל טבילה במקווה.

  לטומאת מת אין צורך לטבול במקווה, הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ד' פוסק שלטמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס ולהכניס להר הבית.

  וכן פסק רבי ישראל יעקב פישר זצוק"ל בספרו שו"ת "אבן ישראל" חלק ט' סימן קס"ג, פוסק שם שטבילה במקווה בזמן הזה, מועילה בכדי להכנס להר הבית,

  השבמחק
 11. שימו לב להדגשה של הרבי : "במקומות המותרים להכנס שם"!!!!!!!!!!!!!!!

  השבמחק
 12. הרב גינזבורג כותב שהעלייה להר הבית כפופה להעמדת מלך והרבי מאוד רצה שגדולי הפוסקים יקבעו מהם המקומות המותרים לעלייה להר הבית בטהרה כל זה עדיין לא נעשה ונראה שעד שלא יעמידו מלך ויפסקו הרבנים מהם המקומות המותרים, אין לעלות לשם

  השבמחק
 13. הרב גינזבורג כותב שהעלייה להר הבית כפופה להעמדת מלך והרבי מאוד רצה שגדולי הפוסקים יקבעו מהם המקומות המותרים לעלייה להר הבית בטהרה כל זה עדיין לא נעשה ונראה שעד שלא יעמידו מלך ויפסקו הרבנים מהם המקומות המותרים, אין לעלות לשם

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif