http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

דעתו של הרב קוק זצ"ל בעניין כניסה להר הבית בקדושה ובטהרה


עדות אישית מפי נכד הראי"ה הרב שלמה רענן זצ"ל בכתב ידו: "הראי"ה והרצי"ה קוק זצ"ל לא אסרו לעלות להר הבית במקומות המותרים ובוודאי מצווה גדולה לרשת את מקום המקדש מידי זרים" / מכתב נדיר

להגדלה לחץ על התמונות

מימין - הרב אליהו שלמה רענן זצ"ל - נכד הראי"ה והרצי"ה קוק. משמאל - כתב ידו.

התמונה המפורסמת של הרב גורן עם הרב קוק זצ"ל בירידתם מהר הבית

.הראי"ה קוק זצ"ל - לא אסר כניסה להר בטהרה

9 תגובות:

 1. תודה רבה לאתר הר הבית שלנו

  על ה-כ-ל

  השבמחק
 2. מתי מדינת ישראל תבנה את בית המקדש השלישי,
  אם יש לנו כבר מדינה אז למה לא לטהר את ירושלים בכלל והר הבית בפרט????

  השבמחק
 3. לאנונימי

  גם אני שואל., מדוע עם ישראל לא עולה להר הבית ודורש את זה.

  מדינה עושה את רצון העם, ואם העם לא דורש, המדינה לא מבצעת.

  השבמחק
 4. גדולי התורה אוסרים לעלות להר הבית בימינו!
  חשש גדול לאיסור כרת !

  השבמחק
 5. גדולי ישראל מתירים עליה להר הבית - סתכל מדור "דעת גדולי ישראל כאן באתר. ותפסיק לקשקש

  הרמב"ם התיר גם כן בהלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ד'

  השבמחק
 6. אין איסור הלכתי להיכנס להר הבית, אלו שאוסרים החא מטעם איסור השקפתי

  השבמחק
 7. בתוכנת החיפוש "אוצר החכמה" וכן בשו"ת בר אילן לא נמצא תוצאה למילים "איסור השקפתי".

  כלומר: גם אתה מודה שאין כאן איסור הלכתי, ומותר לעלות להר הבית,

  רק שאלה שאוסרים, זה מטעם אחר מטעם פ-ל-י-ט-י-ק-ה.

  ולזה לא חיישינן

  השבמחק
 8. הבטחתם יונה , עלה של זית...
  גם אני עולה בטהרה להר הבית :)

  השבמחק
 9. יש איסור חמור להכינס בטומאה למקום המקדש. הרב קוק במשפט כהן וביאגרות הראי"ה לא כתב שאסור לעלות להר הבית בטהרה. לפי לשונו של הרב קוק: אסור להיכנס למקום המקדש בטומאה. לכן, לא ניתן ללמוד מכך שהרב קוק אוסר לעלות להר הבית. אנא תדייק בדבריך!

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif