http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

מי מקפיא את הבניה?


עם ישראל מקפיא את בניין המקדש כבר 40 שנה – ביבי נתניהו מקפיא את הבניה ביהודה ושומרון לעשרה חודשים / יד מכוונת מלמעלה

עו"ד ברוך בן יוסף / התנועה לכינון המקדש

התנחלות ביהודה ושומרון, או עליה להר הבית מה קודם? יותר נכון: להקים מאחז פרטי או לבנות בית לה' ?!
.
איך אפשר לשבת בנוח בביתנו הקבוע או הארעי, בזמן שלא בנינו בית לקב"ה, זעק על זה הנביא חגי "עד מתי אתם יושבים ספונים בבתיכם ובית ה' חרב" (חגי א, ד)
.
עד מתי נמשיך להקפיא את הבניה בהר הבית?
.
שלא ימכרו לכם תותים: זה לא ביבי שמקפיא! ולא אובמה שלוחץ! זה הקב"ה בכבודו ובעצמו שמעורר אותנו לקום לעשות מעשה לעלות להר הבית ולבנות לו בית מקדש, אם אנו מקפיאים את הבניה בבית ה', מדוע שהוא לא יקפיא לנו את הבניה ביהודה ושומרון?!
,
יהודי שלא עולה להר הבית מכל תירוץ שהוא, הרי הוא מקפיא במו רגליו את בניין בית המקדש, עולים להר הבית אומרים די להקפאה!
.
כולנו יחד נעלה להר הבית נפשיר את הבניה, נסיר את חרפת המסגדים ממקום המקדש, ומתחילים לבנות את בית המקדש!
.
כל יום בין השעות 7:30 ועד 10:00 בבוקר, ומ- 12:30 ועד 1:30 בצהרים
,
"עלו להר ובנו הבית" (חגי א, ח)
/
.
הרב צפניה דרורי רב העיר וראש ישיבת קרית שמונה, בהר הבית

3 תגובות:

 1. חזק מאד!

  יישר כוח

  השבמחק
 2. אני לא מבין . מר עובדיה ומר אלישיב אוסרים לעלות ?
  אבל ר'עקיבא הקדוש בצמו עלה (גמרא) לאחר החרבן , וכן הרשב"י הקדוש , וכן האר"י הקדוש , וכן הרמב"ם הקדוש ...אז את מי אתם בוחרים ?

  השבמחק
 3. הרב עובדיה והרב אליישיב לא מסוגלים לאסור

  הרמב"ם מתיר ואין שום רב שחולק עליו

  רמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ג' הלכה ד'
  "טמא מת מותר להכנס להר הבית"

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif