http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הסנהדרין יצאו בקריאה לכל יהודי ויהודיה לבוא ולהתפלל בהר הבית

טל. 02-5661962 Tel. , נייד 050-6733831 mobile, פקס. 057-7976007 fax

דואל dbtc@actcom.com mail, רחל אמנו 47 ירושלים 93228 Rachel Eimenu 47 Jerusalem
-------------------------------------------------------------------

ב"ה אסרו חג סוכות, תש"ע


הודעת הסנהדרין בענין ביקור שמעון פרס בסוכת הרב הגאון שלום יוסף אלישיב נר"ו.


פקידת הר הבית, ביתו של בורא עולם, ע"י עלית יהודים להר לשם תפילה והודיה, נעשית בהוראת והסכמת רבנים חשובים רבים. פקידת ההר היא לשם עבודה ותפילה במקום שהתפילה נשמעת ביותר והיא חושפת את גניבת הדעת שב"תהליך השלום". באשר האיסלאם הקיצוני מתנגד לתפילת בני עם סגולה בהר ומסרב להכיר בסגולת ישראל למרות ספרם המצווה על כך. מתוך כך פועל האיסלאם הקיצוני להשמיד ולאבד כל זכר למקדש הראשון והשני. זהו תהליך ה"שלום" של האיסלאם הקיצוני.


תמיהה גדולה עוררו דבריו של נשיא המדינה המתנגד לחפירות מתחת למקומות קדושים זאת לאחר עידוד בשתיקה והבלגה לתנועה האיסלמית, המשגשגת תחת שלטון ישראל, על פעולתה הנמרצת לניתוץ כל זכר היסטורי למקדש תוך ואנדליזם הנמשך למעלה מעשר שנים.


לשמחתנו התגלו בשפכי הר הבית שהשליכו הואנדאלים הללו די ממצאים המוכיחים שוב ושוב את ההיסטוריה של עם ישראל בהר.


אנו קוראים לראש יונסקו החדשה אירינה בוקובה ליזום ולבצע חפירות מסודרות ואוביקטיביות בכל רחבי הר הבית ואף מתחת למסגדים בכל עומק נדרש כדי לברר לעיני כל היכן מקום המקדש ומתקניו ולבלום פיות משטיני שקר מכחישי המקדש.


בירור זה יתרום להשכנת שלום בעולם.


התנהלותו של שמעון פרס נשיא מדינת ישראל עד עתה ממיטה אסון קיומי על עם ישראל, על האזור ועל העולם כולו.


הזנחת הר הבית והדרת רגל ישראל ממנו הינה ההתגרות היותר גדולה בקב"ה ובאומות העולם המצפים מעם ישראל שיכיר בחסד שהקב"ה גמל עימו ועם האומות בהפקידו בידו את עיר המקדש. השכינה והאומות מייחלות יחד עם כל ישראל להחזרת סדר העבודה במקדש ישראל במקומו.


הנשיא פרס, וכל מי שנילווה עמו ומתגייס לתמוך בתכניותיו הריקות מאמונה, תורמים לסילוק שכינה מישראל, למיעוט הדמות ולחורבן כולל.


אנו קוראים לבני עם סגולה - דתיים, חרדים וחילוניים, לעלות להר הבית למקומות המותרים לפי תורת ישראל ולהתפלל בו לקב"ה לישועות ישראל לעזרת ישראל מיד צר ולכינון המקדש במהרה שחזקתו הצמחת שלום אמת לעולם כולו.

רבי פרופ' הלל וייס – דובר הסנהדרין, רבי דב שטיין – מזכיר הסנהדרין

2 תגובות:

  1. תביאו תמונה של הרבנים עצמם עולים.

    השבמחק
  2. מנסים לארגן עליית רבנים מיוחדת לרבני הסנהדרין, בעז"ה בקרוב..

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif