"ועשו לי מקדש" - מצווה שאינה תלויה בדבר

השבוע בפרשת תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", הפסוק ממנו נלמד חובת העליה להר הבית / ומה אם אלה שלא עולים להר? / שלושה גישות לפסוק

הרב דוד בהר"ן / הר הבית שלנו

השבוע בפרשת "תרומה" נקרא את הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", הפסוק העיקרי שממנו נלמד חובת העליה להר הבית לצורך בניין בית המקדש. ומה אם אלה שלא עולים להר?

הגישה הראשונה:

פסוק זה אינו מדבר אלי. אם לא לקיר, אז לפחות ל"דור המדבר", אלה שיצאו ממצרים ונכנסו לארץ ישראל, הם נצטוו לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש. אבל אני [בהנחה שאני יותר צדיק מהם] לא אצטרך להטריח עצמי לעלות ההר, אלא אזכה לניסים. חס ושלום שה' ישמור: בית המקדש יפול מהשמים.. ביום בהיר אחד [גישה זו מצריכה זהירות יתר ומבט ללמעלה, כל חצי מטר הליכה ברחוב]

הגישה השניה

הפסוק מדבר אלי, אבל כרגע הפסוק נמצא ב"הקפאה", ההפשרה תהיה לכשיבוא המשיח, או אז נתחייב במצוה זו ונקיים אותה יחד עם המשיח.

הגישה השלישית:

מצווה זו, היא מצוה ככל המצות ונוהגת אף כיום, בדיוק כמו מצה ולולב שאינם תלויים בשמים או במשיח.

גישה זו, לא לחינם קונה הרבה יהודים טובים, צוברת תאוצה ואהדה רבה, ובצדק.

ונבאר מדוע:

הגישה הראשונה – שבית המקדש יפול מהשמים, ושמצוה זו הייתה רק לדור המדבר. אינה נכונה

א. אי אפשר לומר שכרגע ישנם רק תרי"ב מצוות. ומצווה זו נתבטלה.

ב. האור החיים על הפסוק "ועשו לי מקדש", כותב: "היא מצוות עשה כוללת כל הזמנים בין במדבר בין בכניסתן לארץ כל זמן שיהיו שם ישראל לדורות".

כלומר: אף כיום ישנו חיוב זה ואינו בטל.

ג. הרמב"ם בספר המצוות, (שורש השלישי) כותב: "שאין למנות מצווה שאינה נוהגת לדורות", ובהמשך דבריו: "ואילו היה מכלל המנין מצות שאינן נוהגות לדורות, הנה יחסר מזה הכלל בזמן שיכלה בו חיוב המצוה".

והרמב"ם עצמו במצווה העשרים, מונה את מצוות בניין בית המקדש.

ד. הערוך לנר בסוכה (דף מא. על רש"י ד"ה אי נמי) סותר גישה זו, וזה לשונו: "וודאי בית המקדש לעתיד לבוא יבנה בנין ממש בידי אדם, ומה שנאמר "מקדש ה' כוננו ידיך" שנדרש בתנחומא שירד למטה, הוא בית המקדש רוחני שיבוא לתוך בית המקדש הנבנה גשמי, כנשמה בתוך הגוף".

הגישה השניה – שמצווה זו תלויה במשיח, ג"כ אינה נכונה מהטעמים הבאים

א. הרמב"ם ב"איגרת השמד" כותב לאלו שאינם באים לארץ ישראל בטענה שמחכים למשיח, וזה לשונו: "איני יודע איך יבטל מהם זה השמד, אלא עוברים הם ומחטיאים זולתם, כי אין זמן לביאת המשיח עד שתולים בו ואומרים עליו הוא קרוב הוא רחוק, וחיוב המצות אינו תלוי בביאת המשיח, אלא אנחנו מחויבים להתעסק בתורה ובמצוות ולהשתדל להשלים עשייתן, ואחר שנעשה מה שאנו מחויבים, אם יזכה ה' לנו או לבני בנינו לראות המשיח הרי זה טוב יותר, ואם לאו לא הפסדנו כלום אלא הרווחנו בעשייתנו מה שאנו מחויבים, אבל אם יעמוד אדם במקומו ויאמר אשאר אני עד שיבוא משיח ואצא מזה שאני בו, אין זה כי אם רוע לב, ואבוד גדול וביטול הדת והדעת".

ב. ישנם המביאים ראיה שהמשיח עתיד לבנות את בית המקדש, מהרמב"ם בהלכות מלכים (פרק יא הלכה ד') "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי"

גם זה אינו ראיה, כיון שהרמב"ם כותב באותה נשימה "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" ובאותה טענה בדיוק, יש לבטל לא רק את מצות בנין בית המקדש, אלא את כל המצות, שכן המשיח אמור להחזיר את כולם בתשובה.

אלא מאי, המשיח יחזיר בתשובה את אלו שלא יחזרו. אותו הסבר יש לבאר לעניין "בית המקדש", אם נחטא ולא נבנה את בית המקדש, המשיח עתיד להחזיר את העם בתשובה שיבנו את בית המקדש.

וכמו שהרמב"ם כותב באיגרת השמד, שהממתין למשיח ומבטל את המצות "הרי זה איבוד גדול וביטול הדת והדעת"

ג. הגמרא בירושלמי מעשר שני (פרק ה הלכה א) "אמר רבי אחא, זאת אומרת בית המקדש עתיד להבנות קודם למלכות בית דוד".

אם כן לא נותר לנו אלא את הגישה השלישית, והיא: שחובה על כל יהודי לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש, שכן זו היא מצוות עשה דאורייתא שנוהגת בכל הזמנים ואינה תלויה בדבר.

יותר נכון: גישת הערוך לנר בסוכה (מא.)

מה שכן נשאר להבין, זה דבר אחד: מדוע כרגע אינך עובר מדיבורים למעשים ועולה להר הבית בקדושה ובטהרה אחרי הטבילה במקווה ודורש את "בניין בית המקדש".

אח יקר, לא עת לחשות!

זה למעלה מארבעים שנה שהר הבית נמצא בשליטה יהודית מלאה, ואף לא ח"כ אחד דרש את בנין בית המקדש .

בידינו הדבר! רק אם נעלה לשם במאות אלפים נוכל להזיז שם משהו.

אם נעמוד בחוץ זה לא יעזור.! על הפסוק "וירישתם אותה וישבתם בה", רש"י מפרש "במה תפשתם - בישיבה". רק בהתנחלות ובישיבה במקום, נוכל להוציא את הר הבית מידי הגזלנים הערבים ולהחזיר את עבודת בית המקדש למקומה.!

לשאלות הלכתיות ולזמני פתיחת הר הבית, ניתן לפנות ל"תנועה לכינון המקדש": 050-864-9968.

9 תגובות:

 1. כל מילה אמת לאמיתה

  צריך להפיץ ולשכנע ולשנע עוד רבים וטובים להר הבית

  השבמחק
 2. שמעתי גישה רביעית אתה צודק... אבל אני מחמיר במורא מקדש ולכן אני לא עולה.
  על זה ניתן לומר הגמ' בחולין צא' ויאבק איש עימו כת"ח נדמה לו

  השבמחק
 3. שניאור זלמן הכהן22 בפברואר 2010 בשעה 0:47

  לאנונימי

  אתה מקל לא מחמיר!

  צריך לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש!, מה שייך להחמיר ולא לקיים את מצוות "ועשו לי מקדש"?

  השבמחק
  תשובות
  1. כעת כאשר אני עולה לתפילה ולא לבנייה חל איסור לעלות לאלה שהפוסקים שלהם אסרו את העלייה מסיבת הטומאה כי הרי הרמב"ם התיר לעלות כדי לבנות או כדי לתכנן את הבנייה אך לא לעלות כדי להיות נוכח ישנן דרכים יעילות הרבה יותר להשפיע כגון לפנות לממשלה ולעורר את המודעות בחברה...

   מחק
 4. לדעתי לכל דבר יש מחיר, ניתן לקנות את הר הבית מהערבים, יש לרתום את כל עשירי היהודים ולדבר במקביל עם ירדן ועם הווקף או איך שקוראים להם ולקנות את המקום!!!
  במקביל יש לפרסם מודעות בכל העולם על חיפוש פרה אדומה כי חייבת להיות בעולם איפושהו פרה אדומה רק אנשים לא יודעים שהיהודים מחפשים אותה.

  אהרון מירושלים

  השבמחק
 5. פרות אדומות יש, הם לא אדומות ממש הם בצבע בורדו, וכבר יצאו כמה ספרים שמוכיחים שזו היא פרה אדומה.

  ראה בגוגל תמונות "פרה אדומה"
  http://www.google.co.il/search?um=1&hl=iw&biw=1280&bih=697&tbm=isch&sa=1&q=%D7%A4%D7%A8%D7%94+%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94&oq=%D7%A4%D7%A8%D7%94+%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94&aq=f&aqi=g1g-S8&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=21296l22748l0l23587l6l6l0l3l3l0l283l772l2-3l3l0

  תחפש בגוגל "פרה" (לא אדומה) ותראה שפרה רגילה היא בצבע שחור לבן.

  ופרה אדומה היא בצבע חום, והוכיחו מכמה מקורום ברש"י שצבע חום בלשון מקראית זה אדום.

  השבמחק
 6. המקום עליו בנוי המסגד בהר הבית טומא מספר פעמים במהלך הדורות ע"י כל כובש שהצליח לעלות אליו,
  מה גורם לך לחשוב שהאל מעוניין דווקא באותו המקום כדי לבנות בית מקדש חדש?
  המקדש צריך להיבנות קודם בלב ורק לאחר מכן - משם, מהלב, תבוא ההנחיה להמשך כמו איפה לבנות מה לבנות מתי לבנות ואיך לבנות.
  אם עכשיו אפילו תצליח לבנות בית מקדש מבלי לפתוח במלחמת עולם ייתכן שזה מלכתחילה יהיה פסול ומפוגל.
  בינתיים בוא נשמור על זה שלפחות היסטורית המקום חשוב לעם היהודי ונתרכז בלבנות את בית המקדש שבלב - כשנצליח ההוראות כבר יבואו..

  השבמחק
  תשובות
  1. אולי נקיים את כל תרי"ג המצוות רק בלב, מה דעתך? - לבנות את בניין המקדש זה מצווה 1 מתרי"ג המצוות ומה ההבדל בינה לבין שמירת שבת, מה דעתך על שמירת שבת רק בלב?

   מחק
  2. נכון שיש צורך בתיקון המידות אך זה לא פותר אותנו מעשיית המצוות בפועל

   מחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!