http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

האפליה בהר הבית לשיא חדש!!!


40 יהודים הגיעו בשעה 1:30 בצהריים לכניסה להר הבית, המשטרה הפרידה באופן גזעני למחפיר את החרדים (20 במספר), משאר היהודים, ואיפשר רק לקבוצת "הלבנים", קרי: דתיים לאומיים, בראשות הרב צפניה דורורי לעלות להר הבית, ואילו ל-20 החרדים ה"שחורים" לא הורשתה הכניסה להר. / שיא חדש בגזענות - סלקציה

גד בהרי / הר הבית שלנו

השוטר מוטי לחרדים לאחר המתנה של שעה: "הגעתם מדי הרבה "שחורים" במכה, הפעם יכנסו רק חמישה, בפעם הבאה תבואו בקבוצות קטנות, יותר."

קבוצת יהודים דתי"ל בראשות הרב צפניה דרורי שליט"א נכנסו מיד ללא שהיות, ואילו ל"שחורים נאמר "תמתינו בסבלנות"..
.
כאמור יש כאן הפרת זכויות אדם ממדרגה ראשונה ואפליה גזענית משטרתית, "שיא חדש" בהתנהגות המשטרתית המופקרת בכניסה להר הבית.
המשטרה מנסה בכל הכח לייאש את הקבוצות החדשות שמצטרפות מידי יום לעולים להר, וכחלק מהמדיניות הנפשעת, זה לטרטר את החרדים, שהם חדשים.
יהודה גליק יו"ר ארגון זכויות אדם בהר הבית מתכוון להגיש תביעה במח"ש נגד השוטר מוטי, בגין "העלבת השחורים", בנוסף על התביעה בבית המשפט בגין אפליה חמורה בין חרדים לדתי"ל.

להגדלה לחץ על התמונות

ה"שחורים" ממתינים בכניסה להר הבית

הזוכים לעלות להר הבית - היום

וירישתם אותה וישבתם בה

הרב צפני דרורי עם קבוצת ה"לבנים"

תגובה 1:

  1. המשטרה בסך הכל רוצה שתתיאשו ותפסיקו לבוא להר,

    פשוט מאד תבואו עוד פעם פעמיים, והמשטרה תתרגל שישנם חרדים שעולים להר. וזהו.

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif