http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

וידאו: יהודים שרים ומתפללים בהר הבית בציבור בקול רם


לרגל שנה נוספת של אפיסת אונים והזנחת בנין המקדש וייהוד הר הבית. אנחנו מביאים תיעוד מתשעה באב אשתקד
/ קבוצת מתפללים יהודים נתקלו בעשרות פורעים ערבים, הפורעים הערבים צועקים מקללים ושרים בערבית, / הקצין עופר שומר שנוכח במקום מבקש מהיהודים להתפלל ולשיר בקול רם / השנה לא מפספסים, בתשעה באב כולם להר הבית עולים! / עופר שומר זכור לטוב

שי אביב / הר הבית שלנו

תשעה באב תשס"ט:
עשרות יהודים שעלו להתפלל בהר הבית, נתקלים בהמון מוסלמי זועם. הפורעים צועקים, נובחים, מקללים ושרים בערבית. היהודים פונים לקצין הר הבית עופר שומר בבקשה להשתיק את הערבוצ'ים, עופר משיב: "תשירו אתם גם כן", היהודים לא מתמהמהים, ופותחים בתפילה ובשירה בקול רם "ה' מֶלך ה' מָלך ה' ימְלוך לעולם ועד"...


השנה לא מפספסים להר הבית בתשעה באב כולנו עולים


2 תגובות:

  1. פיצוץ של סרט

    השבמחק
  2. כל יהודי שעולה על ההר מקרב את בנין המקדש.

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif