http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

בחג הסוכות הר הבית מחכה לך

חרדים בהר הבית

אלפי יהודים יעלו לרגל להר הבית בחג הסוכות / 'התנועה לכינון המקדש' תעמיד לרשות הציבור מדריכים ללא תשלום / מאמצים של הרגע האחרון להקמת הסוכה בכניסה להר / הקב"ה מחכה לך בהר הבית

גד בהרי / הר הבית שלנו

הר הבית פתוח ליהודים: בימים א-ה בין השעות: 7:30 עד 10:00 בבוקר, ומ- 12:30 עד 1:30 בצהריים.

אלפי יהודים מכל רחבי הארץ יקיימו מצוות 'עליה לרגל' ויבואו להתפלל על הר הבית בחג הסוכות. בקדושה ובטהרה יעלו לקדש, לטהר, ולכבוש את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי שמופקר ומוזנח לאין שיעור.

'התנועה לכינון המקדש' תעמיד לרשות הציבור חינם אין כסף מדריכים מקצועיים שעברו הכשרה יהודית שורשית עמוקה על נושאי הר הבית. אפשר לתאם מראש בטל: 050-864-9968

פעילי המקדש עושים מאמצים אדירים לקבל רישיון מהמשטרה להקמת סוכה בכניסה להר, הפעילים מבקשים רק לסכך בכניסה הואיל ודפנות כשרות כבר ישנן. כפי שכבר פורסם המשטרה מתעקשת שלא לאפשר את סיכוך הכניסה להר, ובכך מונעת מהפעילים לחלק עוגות ושתיה קרה לעולים להר.
כרוז של תנועת 'נאמני הר הבית' הקורא לעם ישראל לעלות ולטהר את הר הבית
בחג הסוכות

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif