http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

תמונות: המוני יהודים עולים להר הבית בחול המועד

המוני בית ישראל בהר הבית

המוני בית ישראל עלו להתפלל בהר הבית / המשטרה מכניסה מיד ללא עיכובים / 'התנועה לכינון המקדש' חילקה שתיה קרה וצ'יפס לעולים / קצין הימ"ק ניצב אבי ביטון נמצא כל העת בשטח / ואנחנו יכולים לעלות ולראות בבית בחירתך

גד בהרי / יוסף תור / הר הבית שלנו

הר הבית פתוח ליהודים בין השעות: 7:30 עד 10:00 בוקר, ובין השעות 12:30 עד 1:30 בצהריים בלבד.
אין הרשמה! באים עם תעודת זהות ונכנסים!

המוני בית ישראל עלו היום לרגל להר הבית בקדושה ובטהרה, העולים מדווחים כי המשטרה מכניסה מידית וללא עיכובים בקבוצות גדולות. פעילי 'התנועה לכינון המקדש' כיבדו את העולים להר בשתיה קרה וצ'יפס.


קצין הימ"ק ניצב אבי ביטון נמצא כל העת בהר הבית\ משוחח עם העולים, ודואג שכולם יכנסו ללא עיכובים, ושפורעי הוואקף ישבו בשקט.


להגדלה לחץ על התמונותהכניסה להר הבית מלאה עד אפס מקוםהמוני בית ישראל עולים להר הביתקצין הימ"ק ניצב אבי ביטון נמצא בשטח, משוחח עם העולים ודואג שלא ינזקו מפורעי הוואקף"ושם נעלה ונראה""וירישתם אותה וישבתם בה"רב הישוב אלון שבות הרב יצחק לוי מדריך את אחת הקבוצותר' יהודה גליק מדריך את אחת הקבוצותבית המקדש על חורבות מסגד עומרחרדים להר הבית


בריקודים בירידה מההר


שתיה קרה וצ'יפס בכניסה להר הבית "חינם לעולים לרגל להר הבית"

תגובה 1:

  1. אשריכם ישראל
    ולא לשכוח לשמור על גדרי הלכה להיטהר במקווה ולנעול נעלי בד וללכת במקומות המותרים בלבד

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif