http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

כרוזי הסתה ענקים ודגלי אשף בהר הבית - תרגום מלא

דגל אשף מתנוסס בהר הבית

מה עושים כשסלאח המסית לא נמצא: הוואקף מניף כרוזים ענקיים הנושאים את פרצופיהם של של אויבי ישראל לצד הכיתוב "נדרנו את נדר השאהידים" / דגלי אשף מתנוססים מעל המסגראדים בהר הבית / פעם כשהר הבית היה בידינו... 

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

המשטרה מכניסה בזה אחר זה את המסיתים הערביים לכלא, והוואקף מוצא לו דרך חדשה להסית את הצעירים הערביים, כרוזי הסתה ענקיים "נדרנו את נדר השאהידים, ונשבענו את שבועת בני חורין שלא נבור מפלשתין ומאדמתה". לצד דמויותיהם של גדולי הרוצחים עראפת וחבריו.

הוואקף לא הסתפק בזה, ובשיא חוצפתו הניף דגלי אשף ענקיים על ראשי המסגראדים בהר הבית,

כידוע לכל, יהודי שרק ינסה להכניס דגל ישראל מקופל בתוך התיק להר הבית, אחת דינו.. להירקב במרתפי הקישלה.. עד.. שיקבל אישור מלמעלה לכך שהוא הפך ל'מסורב עליה' - במילים אחרות אסור לו לראות את הר הבית עד ביאת גואל..

תודתנו נתונה לאשר כהן מ'אתר בית המקדש' שתרגם את הכרוזים מערבית לעברית

להגדלה לחץ על התמונות


"נדרנו את נדר השאהידים, ונשבענו את שבועת בני חורין שלא נבור מפלשתין ומאדמתה"

דגל אש"ף מתנוסס מעל המסגדים בהר הביתפעם כשהר הבית היה בידינו..

מסיתים את ההמון

5 תגובות:

 1. מה כתוב בהתמונה אחת מלמטה

  השבמחק
 2. התמונה הלפני אחרונה כתוב בה בכותרת "התנועה האסלאמית". אבל ההמשך קטן מידי מכדי להבין מה כתוב שם.

  השבמחק
 3. נו ומה רע בזה הרי בית אלמקדס שלנו(מוסלמי)

  השבמחק
 4. בתמונה השניה התרגום לא נכון

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif