http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

במקום מבקר המדינה: מנהיגות יהודית מגישה דו"ח על הנעשה בהר הבית

דו"ח | על הנעשה בהר הבית

דו"ח מנהיגות: דו"ח מבקר המדינה בושש מלהתפרסם, ובמנהיגות יהודית נטלו יוזמה וחיברו דו"ח על הפשעים הנעשים בהר הבית | הדו"ח הותר לפרסום

שלמה ידיד | הר הבית שלנו

 בסוף העמוד הבאנו את הדו"ח בפורמט תמונות

דו"ח הפרת זכויות יהודים בהר הבית

אדר א' תשע"א - פברואר 2011

מיכאל פואה

מנכ"ל מנהיגות יהודית

פתיחה:

מנהיגות יהודית היא עמותה שמטרתה לבסס מנהיגות יהודית אמונית למדינת ישראל כמדינה יהודית. מימוש הריבונות היהודית בהר הבית מתוך יחס של קדושה, הוא אבן הראשה בכל הקשור להשגת מטרה זו.

אנו מברכים ומחזקים את כל מי שפועל יום יום ושעה שעה, לחיזוק הנוכחות היהודית בהר הבית , ולחיזוק תודעת מרכזיותו של ההר, כמקום בו עתיד עם ישראל לבנות את מרכזו הרוחני שישמש מקום תפילה ועבודת ה' לכל באי עולם, ולמקום לימוד והוראה ממנו תצא בשורת הצדק והשלום.

מתוך הכרה זו כואבים אנו את התנכלותה של ממשלת ישראל המבוצעת על ידי משטרת ישראל ליהודים דווקא במקום זה. אפליה זו פוגעת באופן חמור ובלתי נסלח במהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יהודים נרדפים בשל היותם יהודים במדינה המתיימרת להיות יהודית, ונשללות מהם זכויות יסוד כבני אדם במדינה המתיימרת להיות דמוקרטית. איננו יכולים לשתוק עוד, ואנו קוראים לכל אחד להתקומם נגד תופעה מבישה זו, עד להפסקתה.

רקע:

הר הבית הוא המקום המקודש ביותר ליהודים. עלייה להר הבית מחייבת הכנה מיוחדת שכוללת לבוש מיוחד (איסור עליה בנעלי עור), טבילה במקווה לאחר ניקוי מיוחד של הגוף. מתלווה לכך כמובן הכנה נפשית לעליה למקום המקודש ביותר. במקום זה מסתובב היהודי המאמין בחרדת קודש, תוך זהירות רבה ושמירה על כבודו של המקום.

לעומת זאת הר הבית למוסלמים משמש מקום מעבר להולכי
רגל, מגרש משחקים לכדורגל ומקום לעריכת פיקניקים. בנוסף פועלים המוסלמים להריסה שיטתית של כל הממצאים הארכיאולוגים בהר בניגוד לחוק.

האפליה הגזענית של משטרת ישראל ביחסה ליהודים היא עובדה קיימת, אך גם בה יש דרגות חומרה. במהלך החודשים האחרונים מסתמנת מגמה של פגיעה שיטתית בעולים הקבועים , תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם הבסיסיות , כולל פגיעה בפרנסתם - זכות חופש העיסוק, ופגיעה חמורה ברגשותיהם ראה מקרה הרב אלבוים להלן.

דו"ח זה אינו מתיימר לטפל בכלל הפרת הזכויות של היהודים בהר הבית על ידי משטרת ישראל וממשלת ישראל. דו"ח זה בא להצביע על כל כך שגם בתוך המסגרת המקובלת כנוהג , מנהלת משטרת ישראל קרב מאסף כנגד אנשים מסוימים, בניגוד לכל כללי המשטר התקין וזכויות האדם להם היא מחויבת מתוקף תפקידה.

הרחקות אישיות:

כפי שהוסבר במבוא, עליה להר הבית דורשת הכנה רבה, הן בצד הפיזי והן בצד הנפשי. מציאות בה אדם עבר את כל ההכנות ומגיע להר , והעלייה נמנעת ממנו מתסכלת מאוד. משטרת ישראל מודעת לכך ומודיעה לאנשים מסוימים שהיא לא מאפשרת להם לעלות להר. ההודעה היא לא חוקית במהותה ואין לה על מה שתסמוך, ולכן היא נמסרת בע"פ, אולם העולים יודעים שכאשר יגיעו להר יעכבו אותם בכניסה עד לסיום זמן הכניסה , וכך תישלל מהם זכותם לעלות להר.

בחודשים האחרונים הודיעה המשטרה לעולים הבאים על כך שהיא לא תאפשר להם לעלות להר:
1. אליעזר ברויער
2.  שלום ברשצקי
3. ידידיה ניימן
4. הרב יוסף אלבויים
5.  הרב יהודה גליק
6.  אלכסנדר שכטמן
7.  צחי צוייג (ארכיאולוג , הורחק מ-ט' באב ועד לחנוכה)
אפליה כללית בכניסה:

על אף הודעתה החד משמעית של משטרת ישראל שהיא לא פועלת על בסיס גזעני ואינה מפלה יהודים, ממשיכה
המשטרה להפלות יהודים בכניסה להר הבית. הפלייה מתבטאת בפעילות כדלהלן והיא מבוצעת רק ביחס לאנשים
בעלי חזות יהודית:
1. דרישה להציג ת.ז. לפני הכניסה להר הבית, ורישום למעקב במחשב המשטרה.
2. לא ניתנת אפשרות להיכנס לבד , על העולה לחכות לעוד יהודים שאותם הופכים לקבוצה בעל כורחם.
3. אזהרה שקרית בדבר האסור להתפלל בהר לפי החוק. אזהרה זו מתבצעת על ידי השוטר בפתח הבידוק במקום ציבורי, והיא השפלה בלתי נסבלת.
4. בעת הסיור נשללת הזכות להסתובב בהר באופן חופשי.
מיקרים מיוחדים:

1. בעת הסיור מכשיר הנייד של אליעזר ברויער צלצל בקול חזק מידי לטעמם של השוטרים. המכשיר הוחרם ולא
הוחזר עד למועד כתיבת הדו"ח.

2. הרב יוסף אלבוים כבן 60 , עלה להר כבר אלפי פעמיים, ולא עורר שום בעיה. הרב הורחק לפני כמה חודשים מההר כנקמה על ראיון שנתן לערוץ 7. לפני כשבועיים חיתן הרב את בתו וביקש לעלות איתה להר ביום החתונה. חשוב להדגיש שהיום נשים רבות עולות רק ביום חתונתם מסיבות דתיות. זכות זאת של עליה חד פעמית בחיים עם בתו להר ביום כל כך חשוב ומשמעותי , נשללה מהרב. טענת המשטרה לחשש מפרובוקציות מאדם בן 60 שמעולם לא עשה פרובוקציות היא שערורייתית.

3. הרב יהודה גליק בן 45 מנהל הקרן למורשת הר הבית והארגון למען זכויות אדם בהר הבית. משטרת ישראל רודפת ומתנכלת לו לאורך זמן עד כדי כך שאפילו השופטת מלכה אביב פנתה למפקד המרחב בעת דיון
שהתקיים בבימ"ש שלום בירושלים ביום יג אד"ר תשע"א 17/2/11 ואמרה לו: "אני מתרשמת שאתם מנהלים
מאבק כוחני על יוקרה כנגד מר גליק". יום למחרת הדיון הודיעה המשטרה לרב גליק שלא יתאפשר לו
לעלות להר. במסגרת עבודתו הרב יהודה גליק מדריך קבוצות מהארץ ומחו"ל שמבקשות לעלות להר. בשבועיים הקרובים מתוכננים לרב לפחות 4 סיורי הדרכות , והודעת המשטרה לא מאפשרת לו לקיימם. הסיורים מתוכננים לתאריכים הבאים:

א. קבוצה של 18 נשים ב- ל' אדר א' תשע"א (6/3/11)
ב. קבוצה של 15 אנשים מבוקה רטון בפלורידה, ב- א' אדר ב' תשע"א (7/3/11)
ג. קבוצה של 25 נשים ב- ג' אדר ב' תשע"א (9/3/11)
ד. קבוצה של 10 אנשים מטינק ניו ג'רזי ב- ד' אדר ב' (10/3/11)

איסור העלייה להר של הרב גליק על ידי משטרת ישראל, היא פגיעה חמורה בזכות חופש העיסוק, ופוגעת בפרנסתו.

סיכום:

המצב בו ממשלת ישראל מתעלמת מזכויות היהודים בהר הבית ,מפלה אותם באופן קבוע מול הלא יהודיים,
ולא מאפשרת להם להסדיר מקום תפילה ונוכחות קבועה על ההר, היא לצערנו עובדה קיימת בשלב זה. יחד עם זאת גם בתוך מסגרת זו ניתן היה לצפות להתנהלות שתשמור על ערכי היסוד של כבוד האדם וחירותו , וערכי החופש בהם מתהדרת מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

רדיפת יהודים על בסיס גזעני במדינה יהודית ודמוקרטית היא פשע שלא יסולח, ועל ראש הממשלה,
שר המשטרה, הממשלה וחברי הכנסת לעקור אותה מהשורש.

אנו נמשיך לעקוב אחר התנהלות המשטרה בנושא זה.
מיכאל פואה
מנכ"ל
052-4202884

אנו מבקשים מכל העולים שנתקלים בבעיה כל שהיא לשלוח לנו דו"ח בכתב, בצילום, או בהקלטה לדוא"ל: edut1967@gmail.com

להגדלה לחץ על התמונות


דו"ח מנהיגות יהודית - 2011


דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 1


דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 2


דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 3


דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 4


דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 5


דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 6 דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 7


דו"ח מנהיגות יהודית - דף מס' 8

2 תגובות:

  1. אין מילים רק לקרוא ולבכות, האם יש מה לעשות.

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif