http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

ביום רביעי ראש חודש שבט עליית נשים להר הבית

ואת עלית על כולנה
עליית הנשים להר הבית

רבות בנות עשו חיל: עשרות נשים ובנות ישראל צדקניות יעלו להתפלל על הר הבית השבוע ביום רביעי ר"ח שבט | בהדרכת הרב ישראל אריאל שליט"א | בקדושה ובטהרה ובמקומות המותרים | ואת עלית על כולנה

גרשון כסיף | הר הבית שלנו

עשרות נשים ובנות ישראל צדקניות יעלו ביום רביעי ראש חודש שבט להתפלל על הר הבית בקדושה ובטהרה על פי כל גדרי ההלכה, ובמקומות המותרים כפי שהורו לנו גדולי ישראל.

העליה להר הבית תתקיים בשעה 7:30 בבוקר בהשתתפות הרב ישראל אריאל שליט"א ובהשתתפות הרבנית רבקה שמעון תליט"א.

הרשמה מראש חובה בטל: 052-3752751 – הרבנית עינת זיו


רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה | המודעה שפורסמה לקראת עליית הנשים הגדולה

 

___________________________________________________________________________
אתר בית המקדש | נשים צדקניות | הר הבית | ואת עלית על כולנה | בית המקדש | למקדש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif