http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הטרנד החדש: קבוצות חיילים במדים עולים להתפלל על הר הבית

שוטרי מג"ב על הר הבית | השבוע

לשמירה והצלחה : עשרות חיילים שריוניים צנחנים ונחלאים עלו בשבוע האחרון להתפלל על הר הבית | בקדושה ובטהרה על פי כל גדרי ההלכה ובמקומות המותרים | כי כיתי בית תפילה יקרא

גרשון כסיף | הר הבית שלנו

עשרות חיילים שריוניים צנחנים ונחלאים עלו בשבוע האחרון להתפלל על הר הבית לשמירה והצלחה, זאת בעקבות הכרזת המשטרה על פתיחת שערי הר הבית לחיילי צה"ל במדים.

הטרנד החדש בא בעקבות הודעת המשטרה על פתיחת הר הבית לחיילי צה"ל במדים,  זאת לאחר שלמעלה מ-12 שנה שהמשטרה לא אפשרה לחיילים במדים לעלות להר הבית.

חיילים שימו לב!

מפאת קדושת המקום
  • חובה להיטהר במקווה כדין
  • חובה להצטייד במנעלי יום כיפור - לא עור
  • חובה להכנס אך ורק במקומות המותרים כפי שהורו לנו גדולי ישראל
  • מגזירות המשטרה חובה להצטייד בתעודה מזהה

זמני פתיחת הר הבית ליהודים: בוקר: בין השעות 7:30 עד 10:00. צהריים: 12:30 עד 13:30.


מניין שוטרי מג"ב על הר הבית | בכניסה לפנים משער המוגרבים | יום שלישי כ"ב טבת


הטרנד החדש | שוטרי מג"ב במדים על הר הבית | מקיימים מצוות כיבוש המקדש__________________________________________________________________________
הר הבית | חיילים במדים | בית המקדש | אתר בית המקדש | המקדש | למקדש | במקדש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif