"יבנה המקדש" - גליון 4 (101) – חשון ה'תשס"ט

קורא יקר, אנא העבר מכתב זה לכל מכריך! תודה.

הסעות הר הבית !

בשמחה ובהודיה לה' זכינו להודיע כי:

קבלנו מנדיב-לב אפשרות להסיע 10 אוטובוסים מישובים בארץ אל הר-הבית, הלוך וחזור.

כל הקודם זוכה

היציאה: (כל ישוב לפי השעה שיספיק) להגיע לשער הר הבית בשעה 7.30 בבוקר. ב-8.30 יציאה בחזרה לישוב.

רכזי תרבות ו/או רכזי עליה ו/או יהודים-טובים בישובים, מוזמנים להתקשר אלינו 050-8649968 ולתאם יום ופרסום הנסיעה – או במייל lamikdash@gmail.com.

אפשרות ל'ערב-הסברה' סרט, שאלות-ותשובות – בישוב - כמה ימים לפני היציאה .

תאריך יעד מומלץ חנוכה (חופש בתי ספר)

"לבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר. הקהל את העם אנשים נשים וטף" (דברים לא).

מצוה הבאה לידך – משמים – אל תחמיצנה!!!

ברגשות מעורבים ובתהייה רבה התלבטנו אם לפרסם המודעה דלעיל, מה צריך להעדיף על מה? את שלום עם-ישראל או את כבוד שמים. נסביר:

כזכור עד למלחמת ששת הימים עם ישראל בארצו עלה ופרח, ומאז שוחרר הר הבית והעבודה זרה מתנוססת על דגל ירושלים המאוחדת הלכנו הלוך וחסור,

ומאז נפתח ההר ליהודים לרווחה לפני ארבע שנים, והתברר שהעם לא יצא מגדרו למען בית ה' אלקינו. נפלה לא-עלינו צרת הישוב היהודי בעזה שנכחד הושמד ונהרס באכזריות עצמית שאין משלה בהיסטוריה.

ועתה שאנו מאפשרים על חשבוננו לכל יהודי בארץ ישראל להגיע מביתו להר הבית, ברכב הלוך וחזור ללא תשלום בכל יום שיבחר (בתנאי שיארגן 50 איש עמו שהאוטובוס לא יסע חלילה ריק) ואם עדיין גם לזאת יפנה חלילה עם ישראל עורף, האם יהיה לו תקומה?

האם עלינו לחשוב חשבונו של עולם ולא להכניס את ישראל לנסיון, או אדרבה עלינו לעשות כל מה שאפשר שלא יהיו כל תפילותינו על המקדש כצפצוף הזרזיר וקריאת התוכי והבוחר היהודי יבחר וה' הטוב בעיניו יעשה!

כבר צטטנו פעם את דברי חז"ל המפחידים דלהלן:

פרדסיאות שהושיב ירבעם על הדרכים כדי שלא יעלו ישראל לרגל בא הושע (בן אלה) וביטלן, ואעפ"כ לא עלו ישראל לרגל, אמר הקב"ה: אותן שנים שלא עלו ישראל לרגל ילכו בשבי. (גיטין פח א)

התיר הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים, כהנא שאל לרב: כל הדא טיבותא רבתא עבד וכתיב ביה עליו עלה שלמנאסר מלך אשור? אמר ליה: על ידי ששמט את הקולר מצוארו ותלייו בצואר הרבים, לא אמר 'כל עמא יסקון' אלא 'מאן דבעי מיסוק יסוק'. (ירושלמי תענית פרק ד)

החלטנו:

כפי שבבריאת העולם ובמתן תורה המלאכים בשמים קטרגו אל יברא אל יוריד התורה, והקב"ה נתן קרדיט לעולם לעם ישראל. אנו הולכים בדרכו של מקום ונותנים קרדיט לעם ישראל – שיתגייס מיד לנצל את ההזדמנות הנדירה להגיע להר הבית בקלות – ובזכות זה נירש את ארצנו ועיר אלקינו ברחמים וברצון

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים

מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה התקשר מיד אלינו לתכנן את העליה להר הבית מישובך משכונתך – אנו רוצים לסייע בכל מה שצריך: חוג בית מקדים, ניסוח מודעות, קישור עם אנשים (ידועים לנו) משכונתך לעזור וכו'.

על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים ???

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

יש חדשות גם ב:

http://www.lamikdash.cjb.co.il/

וגם ב:

http://mekorot.blogspot.com/2008/10/1-98.html

נעו זבחי הכרים המשנים, ניחוחי ריח קטורת סממנים, סגן משוח לוים ואהרונים, עמידתנו ראה דלים ורקנים.

(מתוך יום שביעי דסליחות)

- עו"ד ברוך בן יוסף – יו"ר התנועה לכינון המקדש - 050-

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!