שבת תרומה - שבת מכון המקדש

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

בשבת פרשת תרומה כולנו לומדים לקראת בנין המקדש, בבתי הכנסת חולקו עלונים ללימוד יחד בשולחן שבת או בלימוד אבות ובנים .

לומדים, פותרים את החידון, שולחים ומשתתפים בהגרלת פרסים.

העלון שחולק:

בנערנו ובזקננו נלך - דברי הרב ישראל אריאל על חשיבות הצעירים בהובלת הגאולה

המשכן וכליו

מבנה המשכן
הכיור
מזבח העולה
השולחן ומזבח הקטורת

הארון והמנורה

בגדי הכהונה

שותפות בעשייה ופעילות בקהילה
הר הבית

הלכות העלייה להר
סיורים להר

החידון


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!