"יבנה המקדש" - גליון 2 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(127)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ אב ה'תשסט

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש"

- גליון 2 (127) – אב  ה'תשס"ט, ת.ד. 31336 ירושלים, 050-8649968,  lamikdash@gmail.com

זה הזמן להירתם ולתרום ל"תנועה לכינון המקדש"

התקשר ל-050-8649968, תרום ב'כרטיס אשראי'

או עדיף בהוראת-קבע – לתנועה שכל מגמת פעולותיה

"יהוד הר הבית" – מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה

"יש מוכר את אביו להגבות לאמו כתובתה" !

הס הושלך בקהל, רבבות האנשים אשר השחירו את הכיכר המרכזית שתקו באחת, עת אשר נשמע הקול מהדהד: "רבותי הגיע הזמן בו ניתן לנו רשות לבנות את בית המקדש". תרועות שמחה, התפרצות של רגשות, דמעות של אושר ולבבות נמסים, האמנם?! הגיע הזמן המיוחל, הזמן לו כולנו מצפים מתחננים ומבקשים.

"אבל" נשמע הקול בשנית והשקט חזר באחת, "לצורך כך מוטל עלינו לגייס ביממה הקרובה סכום של מאה מיליארד דולר לצורך הבניין, מאה מיליארד דולר? תוך עשרים וארבע שעות? הסכום האגדי הוא ממש בגדר חלום. אבל כשמדובר בדברים העומדים ברומו של עולם נעלמים כל הספיקות. בית המקדש! פסגת התקוות של עם ישראל בכל הדורות, התאבלנו על החורבן בימי בין המצרים, צמנו וקוננו בתשעה באב והנה התקבלו התפילות. הגיע הזמן...

הגבאים, העסקנים, וכל אחד מישראל נרתמו להצלחת המשימה, פקסים בהולים נשלחו לארבע כנפות תבל, אנשים מכרו את ביתם בשמחה, אף העניים וקשיי יום תרמו מעל ומעבר ליכולתם, ותוך פחות משעתיים נאסף הסכום כולו.

תיאור זה הינו דמיוני במעט, כי למדונו חז"ל שבית המקדש השלישי ירד באש מן השמים ואין צורך בממון כדי לבנותו, אמנם אף שממון אין צריך יש יש דבר שצריך מאוד, ורק בנו הוא תלוי, ומעכב את בנין הבית והוא: ביטול שנאת חינם וכו'...

כשהתבוננתי בחינוך התת-הכרתי, החבוי בין שורות המאמר: חיוורון כיסה פני, זיעה שטפה בשרי, צמרמורת אחזה בעצמותי וכל גופי פלצות לקרוא כך בכותרת-ראשית של עלון "נגד לשון הרע".

כך בכח ברוטאלי לעקור קדושה עשירית, קדושת המקדש למען משלון לחיזוק מצוות לשון הרע. הלא כה עשו אבותיכם נגד ארץ הקודש קדושה ראשונה ונענשו שאפילו כשחזרו ואמרו הננו ועלינו לא נתקבלה תשובתם ואיך נראה ולא נקח מוסר. בהבל פה בטלו חצי תורה, חצי מהתרי"ג מצוות.

האם אין צריך בממון כדי לבנותו עפ"ל. וזה לשון הרמב"ם: והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר (בית הבחירה פרק א)

האם כדי להגדיל את המצוה המסחרית שלך אתה יכול לדרוך ולעפר בעפר את חצי היהדות, את שאר כל המצוות. כל זה בפשט, ובסוד, מאחורי הדברים, איזה חינוך לקרירות וקפיאה למצוות בית המקדש המאמר מקרין [כאילו בדרך אגב], בנין בית המקדש אינו מצוה אלא פרס (ח"ו) לך לישון וה' הגדול והטוב יורידה לך מן השמים.

זה מצטרף יפה מאוד עם "ראיון" שנתן ראש-עירית-ירושלים-החרדי ל"כל העיר" מיום ח"י תמוז סג, בו השוה תפילת יהודים בהר הבית לעשיית צרכים במשביר [לו היה ממשיל משלים כאלה על מרן ראש דגל התורה כבר היה נזרק אחר כבוד החוצה] ול"ראיון" שנתן ראש-עירית-בני-ברק ממשפחת הגאון-הידוע בעתון החרדי "השבוע" כ תשרי סד, בו התבטא על הר הבית כ"על איזה הר בירושלים" (אם היה מתבטא כך על הר-הרצל לא היה יכול להשאר בתפקידו יום אחד, ואו לעתון "קול חבד" ז"ל אייר סט, שכתב כותרת ענקית "ההר-הוליד-עכבר" [על הרבי שלו לא היה מעיז לכתוב כך, כמובן]. ואו לספר מתח "עין בעין" שכתב חסיד ירושלמי שכולו מסע הפחדה מחריד שאם ח"ו יקיים עם ישראל מצות קרבן אחת יושמד כולו מיידית מאטום איראני ורק הודות לשב"כניק שסיכל את המצוה ניצל העם.

אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. כך ה'השקפה' על המקום אשר שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם!

 

אין זאת אלא הריחוק מהר הבית וממקדש קיהה את החושים וניתק את המקדש, ממצוה מעשית לחלום מרחף והזיות מקדש למשל ולשנינה לפי הצורך המזדמן.

בית המקדש בונים נקודה

בית המקדש מצוה לבנות עוד נקודה

מקום המקדש צריך לגאול נקודה

לגאול זה לגאול זה לגאול

ולא וללא שום פטנט עוקף, כשם שלא אופים מצות לפסח על-ידי הידור צום כיפור ומלקות ערב יום כיפור, כשם שלא משיגים אתרוג בהידור מצות כיבוד אב, כשם שלא כותבים מזוזה בריקוד מסירות נפש בקידוש לבנה. כך בדיוק כך לא בונים בית מקדש ולא מזבח ולא זבח לא באהבת חינם וגם אפילו לא במיעוט לשון הרע,

ואם בדרוש אפשר איך שהוא לצרף את האותיות, הרי מי שמחנך צעירים ובעלי תשובה בדרך זו, הריהו "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה" רחמנא ליצלן, מה שמפסיד בידים יפסיד ומה שרצה להרויח ולהצליח לא ירויח ולא יצליח.

ואם מצאנו שיש מוכר את אביו להגבות לאמו כתובתה, אבל לא מצאנו שיש זורק כל מצוות מקדש וקדשיו ושכינת קדשו יתברך בתוך עם קדשו למען "הרויח" מצוות אחרות גדולות ככל שיהיו.

 

ידיעות:

1 – בתשעת הימים הייתה נהירה של מאות יהודים להר הבית, היחס מצד המשטרה היה אנטישמי בעליל, ניכר היטב טביעת האצבעות של סגן מפקד ירושלים ידיד-ישראל ניסו שחם. רק ואך ורק המוני עולים להר הבית בימי מועד ועוד יותר בימי חול, יכלו לשנות את המצב. ואם יהיו המוני המונים יוכלו גם בעזרת השם להדליק מנורת תמיד, לחם תמיד, קטורת ושאר מצוות – ראו הובהרתם.

 

2 – הכנס בבנין הכנסת שארגן ח"כ ד"ר מיכאל בן-ארי בנושא "הר הבית" היה מוצלח מאוד השתתפו רבים מעל ומעבר למשוער, חבל ששום ח"כ ממפלגה נוספת לא נכנס אפילו להציץ, האם הר הבית לא מעניין שם אף אחד וגם לא את הדתיים שביניהם וגם לא את החרדים שביניהם. אולי יש לך, קורא יקר, פתרונים.

3 – מדברי מזכיר "התנועה לכינון המקדש" בכנס:

מגלגים זכות על ידי זכאי – זה ד"ר מיכאל בן-ארי, אשר זכה להיות ראשון לאחר מעל ארבעים שנות הר הבית בידינו לארגן בכנסת "יום עיון בנושא הר הבית".

מגלגלים חוב ליום חייב – תשעה באב.

זה התחיל ב"ויבכו העם בלילה ההוא". עם שהשתחרר כבר מעולו של פרעה, במקום לגשת למצוות כבוש הארץ, חטאו ב'בכיה'.

לדורות יהיה היום הזה יום בכי לעם, יום חורבן.

כאשר המפתחות שזרקו פרחי כהונה לשמים חזרו ב-67' הלכו וכנסו את כל האויבים ואמרו להם: רבותי, זה שלכם.

הייתי בר מצוה כאשר הכריזו 'הר הבית בידנו' והייתי בטוח שבמוסדות המדינה וברבנות הראשית מתכננים איך לעשות בית המקדש, מקום אליו התפללנו מליוני יהודים מליוני תפילות – "ושם נעשה לפניך קרבנות חובותינו...".

הייתי בטוח שיושבים וחושבים איך לפתור את כל המכשולים, וייקח שנה לפתור את זה.

אחרי שנה התברר שאם היית מדבר עם מישהו על קרבנות ובית-מקדש היית כמצחק בעיניו.

לקח 40 שנה עד שהיה דיון בכנסת בנושא.                

ברוך ה' היום יש מדריכים, וצריך רק להתקשר ל"תנועה לכנון המקדש" וידריכו אותו.

רק בבית המקדש כתוב כל הזמן "ועשית", "ועשית". ופתאום עושים עיוות ואומרים שהכל יבוא משמים.

יהי רצון שיותר ויותר יתגייסו לענין, וכאשר ראשי השלטון יראו שיש ציבור גם הם יתגייסו לעניין.

 

פסטיבל המקדש בכפר "תפוח"

משעה 22:00 עד כל הלילה, מוצ"ש פרשת "נחמו", אור לי"ב מנחם-אב

בהשתתפות סיני תור, אהרון רזאל, שלמה כץ, דב שורין, אלירן אלבז, ביני לנדאו, ועוד.

תפילה עם הנץ, אח"כ שיירה לירושלים לעליה להר הבית דרך סיור קצר בחלק מהגבעות והמאחזים בדרך.

פסטיבל הזמר יתקיים

במסגרת המלווה-מלכה השבועית בכפר "תפוח" בהשתתפות מיטב הזמרים ובהשתתפות הרב יוסף אלבוים, ח"כ מיכאל בן ארי, הרב שמואל הכהן,   גרשון מסיקה, ראש המועצה האזורית שומרון והמובילים בפעילות בכל הנוגע לבניין בית שלישי.

המעוניינים  להציב דוכנים או בהסעות ולפרטים על האירוע יפנו למיכאל בטלפון – 052-7521159.

"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו"

די לבכי על החורבן! "עלו ההר ובנו בית"!

 

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P500.jsp?prs=403

 

http://lamikdash.blogspot.com/2005/04/blog-post_16.html

 

יש חדשות גם ב:

http://www.sosamikdash.cjb.co.il

וגם ב:

http://gideon.022.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין

ראוה צרים שחקו על משבתיה

ידו פרש צר על כל מחמדיה... גויים באו מקדשה אשר ציויתה לא יבואו.

(פסוקים מתוך איכה פרק א)

 בכבוד רב – הרב ישי באבד – דובר

התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

לפרטים תגובות סירובים ותרומות נא לפנות ל-050-8649968 ואו ל - lamikdash@gmail.com--
בברכה
התנועה לכינון המקדש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!