הגרי"ש אליישיב פוסק: כיצד עולים להר הבית בקדושה ובטהרה


בכתבה שפורסמה באתר ynet הביאו את פסק ההלכה מהגרי"ש אליישיב שליט"א איך לעלות להר הבית בקדושה ובטהרה על פי ההלכה

פוסקי ההלכה החרדים תמימי דעים בדבר השתיקה הגורפת האם מותר לעלות להר הבית בזמן הזה. ומה יעשה חייל או שוטר שנאלצים להיכנס למקום הקדוש במסגרת תפקידם? הרב יוסף שלום אלישיב נדרש לסוגיה וקבע: הדבר מותר, אך יש לצמצם ככל שניתן את הטומאה באמצעות טבילה במקווה ונעילת סנדלי גומי.

ביטאון "יבנה המקדש" של התנועה לכינון המקדש הביא בגיליון האחרון את דברי דיין בית הדין הרבני הגדול, הרב אברהם שרמן, שסיפר כי שאל בעניין את הרב אלישיב – מנהיג הציבור החרדי-ליטאי. לדבריו, "פוסק הדור" קבע כי יש לראות את הסיורים המבצעיים בהר כפעולות של פיקוח נפש, ולכן הם דוחים את איסור כניסת טמאים למקום המקדש.

‏הרב שרמן הדגיש בשם רבו כי למרות הפסיקה העקרונית מוטלת על החיילים חובה לצמצם ככל שניתן את הטומאה כדי להזדקק להיתר כמה שפחות. לדבריו, "ביחס לאיסור כניסה בטומאת זב וזבה ובעל קרי למחנה לוויה - יש לטבול". עוד קרא "להיזהר בכל הלכות טבילת טהרה כולל זהירות מפני חציצות".

הרב אלישיב התייחס גם לדין "מורא מקדש" ופסק כי על אנשי כוחות הביטחון בהר הבית לנהוג ב"אימה ויראה ופחד", לנעול נעלי גומי בלבד ולא נעלי עור, לא לשבת במקום העזרה (חצר בית המקדש), לא להקל ראשו כנגד שער המזרח, לא לירוק בכל הר הבית ולא לעשות קיצור דרך שלא לצורך מבצעי. "יזהרו מאוד לבצע את הסיורים על פי הצורך המבצעי בלבד, ואין כניסתם למקום המקדש מתירה להם להלך ולשהות שם אלא רק למטרות מבצעיות שהם צורך פיקוח נפש. כל שהייה והליכה שם למטרות אחרות כגון ראיית האתרים וטיול ‏אסורה". (ברור שלצורך "כיבוש" או הקרבת הקרבנות ובניין המקדש - שהם צורך מצווה שמותר)

הרב אברהם שרמן מסכם כי על פי "מרן הרב שליט"א" – "לכתחילה חובה דווקא על החיילים שומרי המצות לקבל את תפקידי הסיורים המבצעיים שנעשים על הר הבית, משום שהם ידעו ויקפידו על שמירת ההלכות החמורות הקשורות בכניסה למקום המקדש והר הבית, ויקיימו באופן שלם יותר את מצוות מורא מקרש, וידעו שלא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שציווה על יראתו".
.

4 תגובות:

 1. הרב אליישיב מצטרף לרבנים המתירים לעלות להר הבית לצורך קיום "מצוות כיבוש"

  ואוסרים לעלות רק כשזה "לצורך טיול גרידא"

  השבמחק
 2. אחרי דבריו של הרב על כל יהודי לעשות שירות צבאי בהר - ולקיים מצוות "כיבוש הר הבית" מידי הגזלנים הערביים

  השבמחק
 3. כולנו להר - בקדושה ובטהרה

  השבמחק
 4. צריך להקפיד על ההלכות לפני שעולים להר הבית

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!