שערוריה: עצורי המקדש - יהודה גליק ושתי בנותיו ונועם פדרמן


יהודה גליק נעצר עם שתי בנותיו בנות 7 ו- 9 בכניסה לשער יפו שעה שהיה בדרכו לכנס בביהכנ"ס החורבה בלש ממשטרת ירושלים נכנס למכוניתו בשער יפו ופקד עליו לנסוע לתחנת המשטרה ב"קישלה". / נועם פדרמן נעצר ג"כ עם כבש בכניסה לשער האשפות שעה שהיה בדרכו להר הבית ואף הוא הובל לקישלה / עדיין עצורים

.

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

המשטרה לא מסתפקת בסגירה מוחלטת של הר הבית ליהודים, ואף עוצרת את פעילי המקדש, יהודה גליק קיבל אתמול בבוקר טלפון אנונימי מאיים שבאם יבוא לאיזור העיר העתיקה יעצר מידית, יהודה לא נבהל ואמר אתמול שהוא נערך לבלות את החג בכלא, יהיה מה שיהיה.

כאמור היום היה אמור להתקיים טקס "סדר הקרבת הפסח" ברחבת בית הכנסת החורבה, ומשיהודה גליק לא הגיע למקום, פתח הרב אריאל בהלכות הקרבת הפסח ותיאר במוחש את סדר ההקרבה, ההלכות והדינים, עם ישמע הבשורה על מעצרו של יהודה החל הרב אריאל לומר פרקי תהילים לשחרורו כשכל הציבור עונה אחריו.

פרופ' הלל וויס שנוכח במקום אמר כי לתדהמתו הגיעו למקום עשרות שוטרים מזויינים מכף רגל ועד ראש, יחד עם כלבים אימתניים בכדי להפריע לנו במהלך האירוע. "לאחר ששמעתי שיהודה נעצר על שרצה להקריב קרבן פסח, ניגשתי אף אני לשוטר ואמרתי לו שגם אני רוצה להקריב קרבן פסח על הר הבית ושיעצור אותי ג"כ, אך השוטר סרב".

יצויין שלמרות אלפי השוטרים הפזורים ברחבי ירושלים העתיקה, המשטרה עדיין מסרבת לפתוח את שערי הר הבית ליהודים, וההר היה סגור אף בצהריים.

תנועות המקדש מסרו בתגובה: המשטרה ממשיכה אם הנוהל הישן של רדיפה אחרי החפים מפשע, והתאלמות מהפרובקטורים האמיתיים הלא הם הראאדים והסלאחים שהסיתו את הציבור הערבי לבוא להר הבית "ולהגן בגופם על אל אקצא".

הרב ישראל אריאל מלמד על הלכות קרבן הפסח הלכה למעשה

שוטרים מזויינים מכף רגל ועד ראש מלווים בכלבים אימתניים

עשרות שוטרים מזויינים מכף רגל ועד ראש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!