לומר את האמת בקול רם וצלול "הערבים גזלנים"

המאמר שפורסם ב'שיחת השבוע'

דוד המלך קנה את הר הבית בכסף מלא מארונה המלך ומאז עמדו עליו בית ראשון ושני עד שבאו הגזלנים הערבים והקימו מסגדים על האדמות הגזולות | הר הבית שלנו מאז ולתמיד

מנחם ברוד | שיחת השבוע

כלל ידוע קובע כי שקר שחוזרים עליו שוב ושוב נכנס לתודעת הבריות ונהפך לבסוף לאמת כביכול. יתירה מזו, ככל שהשקר גדול יותר, הוא מתקבל יותר, כי בני האדם אומרים בליבם שלא יתכן לומד דבר שקר פרוע כל כך, ואם בני אדם מכובדים אומרים דבר כזה בהכרח שיש בו מן האמת.

אנחנו חיים בעולם שבו תעמולת השקר מתנהלת במלוא עוזה, במיוחד בכל הקשור לענייני העם היהודי. למרבה הצער, נציגי ישראל אינם נחלצים תמיד להוקעת השקר. לעיתים הם מגמגמים או מסיטים את הדיון, במקום לומר בקול רם וצלול שאלה דברי שקר וכזב.

הרצחת וגם ירשת?!

הערבים נוהגים בשיטת 'הרצחת וגם ירשת' הקימנו מסגדים בהר הבית במקום המקודש ליהודים, ועכשיו הם באים בצביעות וטוענים שאלה 'מקומות קדושים' שלהם. אין איש מטיח בהם את השאלה באיזו זכות העזו להקים מסגדים במקומות הקדושים כל כך לעם היהודי.

השקר של הערבים מתקבל בתודעת הציבור משום שהם חוזרים עליו שוב ושוב, בנחישות ובתוקפנות. אצלם אין 'יפי נפש' שמנסים לטעון כי לא ראוי להשמיע נימוקים דתיים. כל טענה שיכולה לחזק את עמדתם זוכה לגיבוי מוחלט של בני עמם. גם אם היא המופרכת ביותר.

וכך הערבים אינם מתביישים להתכחש לזיקה היהודית להר הבית. דובריהם אינם מהססים להכחיש את הידוע לכל אדם בעולם, כי בהר הבית עמדו במשך מאות שנים בית המקדש הראון ובית המקדש השני. לדידם הכל שקר וכזה ו'המצאות' של יהודים.

הם סותמים את פיהם רק כשמישהו בא ומטיח בפניהם את האמת, כי ירושלים מוזכרת בתנ"ך יותר משבע מאות פעמים, ואילו בקוראן אין היא מוזכרת אפילו פעם אחת. או שיהודים בכל הדורות ובכל המקומות על פני תבל מתפללים ופניהם לעבר ירושלים, ואילו הערבים בעומדם בירושלים מתפללים לעבר מֶכָּה, ואחוריהם לעבר ירושלים.

בדותה של 'עם'

עוד שקר בוטה הוא שיש כביכול 'עם פלסטיני' ושהשטחים ששוחררו במלחמת ששת הימים שייכים לו. קיומו של עם כזה הוא המצאה שכל מטרתה להילחם בעם היהודי. ערביי הארץ מעולם לא היו עם לעצמו. קודם שהחלה עליית היהודים לארץ כמעט לא היו כאן ערבים, כפי שעולה מתיאורי כל מי שביקר בארץ באותם ימים. הערבים החלו לנהור לכאן מהארצות השכנות במקביל לעליית היהודים, ומעולם לא היו עם בעל זהות לאומית.

לעומת זה, כל ילד בעולם שלומד 'בייבל' (= תנ"ך) יודע שארץ ישראל ניתנה לאברהם אבינו מאת בורא העולם, ושהעם היהודי חי בה יותר מאלף שנים, עד שגורש בכח מארצו ומנחלתו. גם באלפיים שנות הגלות נשמר רצף ההתיישבות היהודית בארץ, אף שהיא הייתה ענייה ודלה. זו ארצנו ונחלתנו והזיקה היהודית להר הבית אינה פחותה מהזיקה לתל אביב ולאשקלון, אלא עולה עליה פי כמה וכמה, כי המחוז הזה הוא ערש התנ"ך.

את האמיתות האלה צריך להשמיע בקול רם ותקיף, ללא היסוסים וללא גמגומים. וחזקה על האמת שתדחה את השקר.המאמר שפורסם בשיחת השבוע - פרשת חיי שרה

תגובה 1:

  1. לזרוק אותם לים3 בנובמבר 2010 בשעה 23:46

    מסכים עם כל מילה,

    איך הערבים אמרו... "לזרוק את כל הערבים לים"

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!