שוב: הערבים מחללים את מקום מקדשינו - תמונות

ערבים רשעים מוסקים זיתים בהר הבית

חילול ה': הוואקף החל במסיקת עשרות עצי הזית הפזורים על הר הבית מקום מקדשינו תוך חילול נוראי של הקודש והמקדש ללא פוצה פה ומצפצף / "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלוהיך" 

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

הר הבית מקום מקדשינו ותפארתנו הפך למטע זייתים על ידי רשעי הוואקף העושים שם ככל העולה על רוחם ללא שמאן דהוא יעצור בהדם.


בתורתנו הקדושה נצטווינו שלא לנטוע עצים על הר הבית
לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלוהיך (דברים ט"ז כ"א). הר הבית הפך זה מכבר למקום הפקר שכל הרוצה לעשות שם ככל העולה על רוחו יבוא ויעשה.

לא שמענו על הפגנות או עצרת כל שהיא על החילול הנורא בהר הבית. כן שמענו הפגנות סוערות על קברים פגאנים באשקלון.
רשעי הוואקף מוסקים זייתים בהר הביתמחללים את המקום הקדוש ביותר לעם היהודישוטר ישראלי שנוכח במקום אינו מוציא הגההר הבית למשיסה"ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה""על זה היה דווה ליבנו על אלה חשכו עינינו על הר ציון ששמם שועלים ימסקו בו"

3 תגובות:

 1. ומה עם עם ישראל איפה הוא נמצא במצב הזה?

  עורו התעוררו עם ישראל עלו להר הבית להסיר חרון אף ה'.

  השבמחק
 2. בושה לעם ישראל, איפה ההנהגה הדתית והחרידית.

  השבמחק
 3. אינני מבין על מה הצעקה. במה יש פה חילול ה' יותר מאשר בזה שאין לנו בית-מקדש וגוים מסתובבים שם כל הזמן?

  במקום צעקות ללא תוכן, צריך לבנות בית-מקדש בלב. בלי זה בית-מקדש מאבנים - זה סתם ליצנות וקיטרוג על עם-ישראל. אנחנו כבר היינו במצב הזה. אין שום סיבה לשאוף לחזור לאותו מצב.

  גם מסיבה זו משה רבינו שבר את הלוחות הראשונות.


  בברכה ובהצלחה
  אבי.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!