19 נשים עלו להר הבית - ח' אלול תשע"א | תמונות

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/26-1N36bnCvXF.jpg
עליית נשים להר הבית | ח' אלול תשע"א

עליית נשים ח' אלול : 19 נשים מירושלים, בית אל, עפרה, עתניאל, תקוע, אלון מורא, קדומים וגינות שומרון עלו להר הבית בקדושה ובטהרה | הרב פינחס אנגל מקרית ארבע הדריך את הקבוצה | אמת מה נהדר היה מראה נשים בבואם אל הקודש

גרשון כסיף | אתר בית המקדש

אחת העולות מספרת בשיחה את אשר חוותה: עלית נשים בח' אלול קבצה סביבה נשים מירושלים ומהישובים: בית אל, עפרה, עתניאל, תקוע, אלון מורה, קדומים וגינות שומרון. לרוב הנשים היתה זו עליה פעם ראשונה בחייהן. ההתרגשות היתה רבה. הרב פנחס אנגל הדריך את הקבוצה.

ההרס והבניה בהר ממשיכים. בתי מדרש, מעין כוללים ערביים צצים כפטריות אחרי הגשם, ומונעים מאתנו לעמוד ולעצור לקבל תדרוך באזור ה'לומדים'.

כשעמדנו בחומה המזרחית סיפר הרב אנגל על טקס שריפת פרה אדומה. בסך הכל בהיסטוריה של עם ישראל, היו תשע פרות אדומות. לצורך טקס שריפת פרה אדומה היו בונים מעין גשר עץ מאולתר מפתח החומה המזרחית עד להר הזיתים. חשוב היה לדייק שיהיה קשר ישיר, קשר עין, בין פתח המקדש ממזרח לשריפת הפרה האדומה ממול בהר הזיתים.

בירידתנו מהר הבית עצרנו להתאושש ולהחליף חוויות במסעדת בין הקשתות ברובע. נשים , שזו להן הפעם הראשונה שעלו בהר דברו את אשר על לבן, ואחת הנשים נתנה שעור לחיזוק על עלית נשים להר הבית. הרבנית צפורה פילץ, מהפעילות בפורום נשים לעליה להר הבית הצטרפה אל הקבוצה בסוף הסיור לשמוע חוויות, לעדכן , להוסיף מידע ולתכנן את המשך דרכנו.

 גלריית תמונות | להגדלה הקלק על התמונות

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/13-1swF9AaZ5M.jpg

בזכות נשים צדקניות עתידין להגאל

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/10-SEPTZMLUEM.jpg

קבוצת הנשים מקיימת מצוות "וירישתם אותה וישבתם בה"
(רש"י: במה תפשתם, בישיבה)

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/12-bYQWipsNPn.jpg

בזכות נשים צדקניות עתידין להגאל

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/11-1fus5KeKJU.jpg

מבט מחומת הר הבית

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/07-R0pQbyJ4BM.jpg

מול שער המזרח

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/26-1N36bnCvXF.jpg


מקיימים מצוות כיבוש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/14-29oiu1v9Mk.jpg

שער הרחמים

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/08-fKajXa3QNS.jpg

לומדים על בית המקדש

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/06-B6pEstUoz1.jpg

לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלוהיך

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/35/65/09-h5dcHympn3.jpg

עוד מבט להר הזייתים


_______________________________________________________________
הר הבית | בית המקדש | אתר בית המקדש | פורום נשים למען המקדש | בית המקדש

3 תגובות:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!