הזמר שלמה כץ ותזמורתו יופיעו היום בועידת המקדש

וועידת המקדש | הערב י"ט אלול

היום יום ראשון י"ט אלול: אלפי יהודים צפויים להשתתף בוועידת המקדש | מאות יהודים צפויים לעלות להר הבית | הזמר שלמה כץ ותזמורתו בסינגל חדש בוועידת המקדש | מתכוננים לבניין המקדש
גד בהרי | אתר בית המקדש 

מקום המקדש | כיסופים מסוג שונה

"סעודת המקדש" מנפצת את הסטיגמה הלוחמנית והמבודדת של כוספי בניין המקדש בפועל, מכנסת אותם יחדיו לסעודת מצוה, ומטעימה להם משהו מהווי ירושלים הבנויה. 

א. חיי המקדש כרוכים במידה מרובה באכילה ובשתיה, בשירה ובזמרה, ואינה דומה "אכילה לפני ה'" כאמירת "סדר עבודה" בסידור התפילה. הרי הכתוב מעיד כי אכילת מעשר שני בירושלים מולידה בלב יראה ושמחה "כל הימים". ענין זה נכבד כל כך, עד שעשרה אחוזים בקירוב מכלל התוצר הלאומי מוקדש בתורה לשם אכילה לפני ה', את שעותיו היפות ביותר - מבחינה רוחנית וגשמית - היה אדם מישראל עושה בירושלים בה הוא זוכה לירושלים - ראיה שלימה ויראה שלימה, מתבשם מתורתה וחכמתה ותפארתה ו"ממלא את מצבריו" בגשם נדבות ורוח הקדש לכל ימות השנה. "ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" - ואין אנו פטורים מנסיון אשר כזה. 

ב. חסרים אנו את הכמיהה למקדש, בעיקר משום שכמעט אבד מקרבנו "הווי המקדש". זמן רב מדי חלף מאז חווינו את המקדש, וכבר התרגלנו לתרבות תורנית אשר "נאכל חצי בשרה". אנו חוזרים כתוכי אחר המקוננים על חסרון קרבן פסח, עליה לרגל, חגיגה והקהל, הבאת ביכורים, "מראה כהן", ריח הקטורת ועוד. אבל האמנם יכול אדם לקונן באמת על דבר שלא נוסה בו, לא חוה אותו ולא טעם טעמו? - וכאן תפקיד גדול לנו: להחזיר עצמנו אל תרבות המקדש, טעמיו ומראותיו, להקים בקרבנו "מקדש בדרך" לתרגל ולעורר מחדש את החושים לקראת המקדש והליכותיו. ומתוך כך יפתחו לנו שערי-מעשה לבוא בם בית ה'.
הזמר שלמה כ"ץ | סינגל חדש בוועידת המקדש
ג. מציבים אנו מסגרת אשר בה הכמיהה לבנין המקדש איננה חריג אלא נורמה. ובה העשיה - לא הצפצוף - למען בנין הבית, היא חובה מעשית ושאיפה חיה ולא מצות-אנשים-מלומדה.

סביבה אשר עונה ואומרת קול אחד: "שם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך": שם נעזור איש לרעהו ואיש לאחיו יאמר חזק: שם נהיה פטורים-לשעה מעונשם של קנטרנים למיניהם, הלוחמים בחרוף נפש למען אפס-מעשה. אדרבה, בה תבוא לביטוי אחדות הדעות וקרבת הלבבות הפנימית, אשר תאפיל על ההבדלים הדקים שבין אותם מתי מעט - לפי שעה - ש"תפס" אותם ענין המקדש כנקודה מרכזית מקשרת לב ומוח. "עם אחד בלב אחד" - אך ורק במקום אחד מיוחד לא-ל המיוחד. אין כמו סעודת-מצוה לביצור "המשפחה" וחישוף הנקודה הפנימית המחברת.

ד. ולמה בסעודה? שכן אמרו חכמים (חולין ה ב) אין הסתה (גם במובן החיובי) בדברים, אלא באכילה ושתיה. ועוד אמרו (סנהדרין קד א) גדולה לגימה שמשרה שכינה.

נתקרב, כאותם עצמות יבשות בחזון יחזקאל, "עצם על עצמו" כדי שנוכל לעמוד כגוף אחד למול כל ההפרעות העומדים - ועוד תעמודנה ביתר שאת - כנגד הולכי בדרך מצוה, מאז אבינו הראשון שאחז דרכו בזריזות אל הר המוריה לקדשו בקרבן הנורא מכל, בעקידת בנו כמצווה עליו מפי ה', ובפי המשטין מינים שונים של טיעונים לעכב, החל ב"פרומקייט" וכלה בריפוי ידים וערעור-אמונה, כתיאורם של חז"ל במדרש-רבה. מעשה אבות סימן לבנים וגם אנו זקוקים להרבה כוחות כדי להיזהר מן "היועצך לפי דרכו" גם אם "כתלמיד חכם נדמה לך".

ה. ידוע ומפורסם בספרי חסידות כי מתוך אכילה בקדושה ניתן להגיע להשראה והשגה גבוהים יותר מאשר מתוך תענית ותפילה [ידועים בימינו ההתכנסויות ההמוניות של חסידים ושאינם חסידים, בימי מועד בימי שמחה ובימי וועד, ותועלתם במילוי המצברים הרוחניים] ויתכן שהכנת סעודה לשם המקדש מצד אנשים הכואבים את החורבן כמונו - יש בה מסירות-נפש רבה יותר מן ההתמסרות לענין רוחני טהור. אם כן - רשאים אנו לצפות לפירות טובים ונכבדים.

לסיום, יש לציין שמי שהשתתף אי-פעם בסעודת המקדש יודע שאת הרגשת העילוי בשמחת מצוה זו אי אפשר להעלות על הכתב. כל שבאנו לעשות כאן אינו אלא להטעים מעט, לטוב-טעם-הדעת, ממה שכל עניינו ומהותו הוא התרוננות החוויה בכל חושי הגוף והנפש.

סעודת המקדש ה-12 תתקיים ביום ראשון, י"ט באלול תשע"א, בבית הכנסת הגדול בירושלים, במעמד אורחי הכבוד השר סילבן שלום, חה"כ אורי אריאל והרב יצחק לוי. התכנסות בשעה 18:00, הרצאות, הקרנת סרטונים ומופעים אומנותיים בשעה 19:00, וסעודת המקדש החל מהשעה 21:00. ביום זה יתקיימו עליות מודרכות להר הבית בשעה 13:15, והחל מהשעה 14:00 יתקיימו מושבי דיון בסוגיות הר הבית בחדרי בית הכנסת הגדול. האירוע בחסות עיתון "מקור ראשון".

לפרטים ולרכישת כרטיסים במחיר מסובסד: בכתובת lamikdash@gmail.com, באתר www.mikdash.org, או בטלפון 052-5743827.

לתגובות ומאמרים בענין המקדש ומקומו: mekom@vmail.co.il

הר הבית פתוח בימים א-ה בשעות 7:30-11:00 בבוקר ו- 13:30-14:30 בצהריים • לפרטים ולקבלת הדרכה הלכתית: 050-4142425 • לקבלת קובץ הדרכה לעולה להר הבית: halachot@gmail.com וועידת המקדש | המודעה שהופצה ברחבי הארץ


____________________________________________________________________

הר הבית | בית המקדש | אתר בית המקדש | כולם לבית המקדש | בית | המקדש | בית

2 comments:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!