הר הבית בית המקדש

הכנס טקסט : הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט הכנס טקסט | הכנס טקסט
שלמה ידיד | הר הבית שלנו
הכנס טקסט

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!