יום ראשון: ישיבת הר ברכה תעלה להר הבית

ישיבת הר ברכה | תעלה להר הבית

וטיהרו את מקדשיך : ביום ראשון הקרוב, נר חמישי בחנוכה עשרות בחורים מישיבת הר ברכה יעלו לטהר את הר הבית | בשעה 8:00 בבוקר בקדושה ובטהרה על פי כל גדרי ההלכה | מדליקים את אור המנורה בחושך הגלותי

שלמה ידיד | אתר בית המקדש

ביום ראשון הקרוב נר חמישי של חנוכה עשרות בחורים מישיבת הר ברכה צפויים לעלות ולהתפלל על הר הבית, לקדש ולטהר את המקום, לגאול את מקום המקדש מידי אוייבי ישראל, ולהכין את הקרקע לקראת בניין בית המקדש השלישי.

זמני פתיחת הר הבית ליהודים: בוקר: בין השעות 7:30 עד 10:00. צהריים: 12:30 עד 13:30.
מפאת קדושת המקום
  • חובה להיטהר במקווה כדין
  • חובה להצטייד במנעלי יום כיפור - לא עור
  • חובה להכנס אך ורק במקומות המותרים כפי שהורו לנו גדולי ישראל
  • מגזירות המשטרה חובה להצטייד בתעודה מזהה

לפרטים ושאלות הלכתיות ניתן לפנות לקרן למורשת הר הבית והמקדש בטל: 0528990399
_______________________________________________________________________
הר ברכה | אתר בית המקדש | הר הבית | בית המקדש | בית | אתר | מקדש | המקדש

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!