http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הלכות עליה להר הבית לבחורות ורווקות


בחורות ורווקות בהר הבית

לפני כאלף שנים הנהיגו שבחורה לא נשואה לא תטבול. טעם המנהג הוא כדי למנוע פריצות. כי אמרו שיותר נשמרים מאיסור כרת של נדה מהאיסור פחות חמור של זנות.

על כן לכאורה קל לומר שבחורה לא תעלה להר הבית מפני שלא יכולה לטבול. ובאמת כך פוסק רב דב ליאור של קרית ארבע שבחורה לא תעלה להר הבית אלא למקומות שהם תוספת הר הבית שאין להם קדושת הר הבית. למעשה לא נותנים ליהודים להכנס להר הבית מהשערים בצפון שאפשר להגיע למקום התוספת בלי לפגוע בעיקר הר הבית.

רבנים אחרים כמו רב יחיאל אלבאום של תנועה לכינון המקדש ורב צבי רוגין של משמר המקדש ומרכז הר הבית מתירים לנשים להכנס בהתאם להלכה אחר ההדרכה הראויה.

מה סברת המתירים?

כשהנהיגו באירופה שבחורות לא תטבלו, לא היה סיבה כל כך שבשבילה היה צורך לטבול. היה רחוקים ממקום המקדש, ומפני שאנו טמאי מתים עכשיו, לא אוכלים תרומה, מעשר שני וכו' ואפילו חלת חוץ לארץ שמותר לאכול אחר טבילה, על פי רוב לא אוכלים היום. גם בהרבה מקומות, בערב יום כיפור, כל הנשים טבלו, כולל הבחורות הלא נשואות. זאת אומרת, כשהיה טעם מספיק, התירו את הטבילה. ובוודאי כשיהיה פרה אדומה ונטהר מטומאת מת ונחזור לאכול מעשר שני ותרומה וכו' גם הבחורות תטבלו.

על כן לפי זה גם כדי לעלות להר הבית מתירים לבחורה לטבול.

רק אנו מזהירים שהיא צריכה לעשות את זה רק אחרי לימוד של כל מעשה הכנה לטבילה, וגם בהקפדה שיהיה דווקא בצניעות יתירה שלא ירגישו החברים בענין ושלא תבא תקלה מזה. כדאי לה להתיעץ אם מדריכה מנוסה בענין בחורות בהר הבית.

איפה לטבול:

בדרך כלל,הכי טוב לטבול במקווה טהרה המיוחד לטבילת נשים. אחרי התיעצות עם רב, אפשר לטבול במעיין או בים אבל בהקפדה יתירה על חציצה (למשל שלא ידבק חול או בוץ ברגלים). אז מותרת להלבוש חלוק שאינו צמוד לגוף.

בחורות קטנות:

אפילו תינוקת בת יום אחד יכולה להיות טמאה בטומאת נדה. זה קורא למשל עם עליית וירידת כמות ההורמונים בגופה. לדוגמא, עובר במעי אמה יש לה ההורמונים של אמה. כשהיא נולדה, רמת ההורמונים יורדת לנורמה של תינוקת. בתוך זה היא יכולה להיות נדה. כי אפילו יוצאת ממנה טיפת דם כחרדל, נעשית נדה וחייבת לטבול מן התורה לפני עלייתה להר הבית. דבר זה יכול לקרוא בלי שאמה שמה לב, כי אפשר שהטיפה של דם יצאה ונתכסה על ידי צואתה. ויש רבנים שסוברים שזה בוודאי קורא בכל תינוקת.

על כן אנו מיעצים מאד שאפילו ילדה קטנה תטבול לכל הפחות פעם אחת אפילו לא הגיע עדיין לעונת הווסטות. ובמקרה הזה, הייתי גם מיעץ שלכתחילה היתה טובלת בים או במעיין בלבישת חלוק רפוי.

אזהרה:

בדין נדה, אין חילוק בין אישה נשואה לאישה לא נשואה לגבי הר הבית. זה כולל אישה שאף פעם לא התחתנה, וגם אישה נשואה, גרושה ואלמנה. אישה שנבעלה בין בהיתר בין באיסור צריכה לקרוא את המאמר
נשים בהר הבית.

16 תגובות:

 1. שח"ו לא ניכשל ע"י הרצון לעשיית מצוות, זה נראה לי מיותר כל הלחץ סביב העלייה לא כל בת ישראל יודעת איך ומה, כדאי להמנע מהעלייה בזמן הזה להר הבית עם כל הכאב שבכך.

  השבמחק
 2. לרחלי

  ברמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' כתוב : "הכל נכנסים לבנות בהיכל - לא מצאו טהורים הכנסו טמאים", מכאן שבדיאבד אפילו טמאים נכנסים להר הבית לצורך בניין בית המקדש, א"כ אין תירוץ לשום בת ישראל, להשתמט מין המערכה ולהישאר בביתה, כי כל יהודי בהר מקרב את בניין הבית, והעולה להר מקיים בפועל את מצוות "ועשו לי מקדש"

  השבמחק
 3. אולי לא נניח תפילין, הרי לא כל אחד בקי בכל ההלכות והמחלוקות שבדבר, יש תפילין של ש"י ויש של ר"ת, ועוד ועוד מחלוקות מסובכות פי כמה מההלכות הפשוטות שיש בעליה להר הבית

  עדיף מלהמנע לגמרי מלהניח תפילין כדי שח"ו לא ניכשל ע"י הרצון לעשיית המצווה, אם כל הכאב שבכך.

  מה אתם אומרים אולי בכלל נפסיק לקיים את התרי"ג מצוות, למה רק את המצוות התויים במקדש - הר הבית, הרי בכל התורה יש אין ספור שיטות ומחלוקות מסובכות, נשאיר את הכל למשיח שיפסוק בדיוק על כל מצווה ומצווה.

  ועד אז... נתפלל לבוא המשיח

  השבמחק
 4. טוב אולי ביום החופה זה בסדר

  השבמחק
 5. צריכים וחייבים לעלות הן בשביל המצווה והן בשביל להזכיר "לבני דודנו" מי שולט וישלוט בעז"ה על המקום הקדוש.
  אגב .. מישהו יודע אם מתארגנת עלייה? ומתי?
  פעם אחת הייתי זאת הרגשה עילאית.

  השבמחק
 6. מתארגנת עליה ביום הפורים - טו אדר

  השבמחק
 7. יש קבוצה שמתארגנת מאזור נתניה?
  אני מעוהיין לעלות שוב...

  השבמחק
 8. יש ויש

  שלח שם וטלפון למייל של האתר, ויצרו איתך קשר

  השבמחק
 9. צריך לתמוך בכללים שיאחדו את כל עם ישראל בכללותו
  ולא בכללים שגורמים לפילוג ולמחלוקות בעם,
  לכן אין צורך לדקדק בכל פרט ופרט כדי שלא ידקדקו איתנו ועפ"י כללי הדקדוק הללו רק אלוהים יכול להיות על הר הבית כי רק הוא מושלם וטהור,
  לכן ראוי היה שהרבנים יתנו הנחיות כלליות במה שמוסכם על כולם.
  אחדות ישראל תביא את הגאולה לעולם כולו.
  " ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים "

  השבמחק
 10. איך אפשר להטביל קטנה מחשש לטיפת דם שיצאה ממנה בלידתה, הרי צריך שבעה נקיים + בדיקות וכו', דבר שבקטנה קשה מאוד לביצוע.
  אודה למי שישיב לי meir9506@gmail.com

  השבמחק
 11. למאיר -
  בימים שלאחר הלידה היא יכולה לראות דם בגלל ההורמונים שנותרו לה מאמה, אך לאחר מכן אין סיבה שתראה. לכן אולי אפשר - ואני אומר זאת מסברא ולא כתלמיד חכם - להטביל אותה ללא כל הנ"ל. ומה עוד שזו רק עצה וחומרא טובה.

  השבמחק
 12. עליה להר הבית8 בינואר 2011 בשעה 19:51

  קטנה אינה נאסרת ביציאת דם של אמא שלה, רק אם יצא דם ממקור של הקטנה וזה לא יתכן לעולם רק מגיל בגרות

  השבמחק
  תשובות
  1. טעות בידך, הדבר מצוי מאוד שבשבועות שאחרי הלידה יש כמה טיפות דם היוצאות מהמקור של הקטנה, מחמת ההורמונים של האם

   מחק
 13. במשנה ברורה הלכות ערב יום הכיפורים כותב שנהגו שגם רווקות טובלות. אם כך ודאי שלצורך עליה להר גם כן מותר.

  השבמחק
 14. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif