http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

הלכות עליה להר הבית לנשים


נשים בהר הבית

נשים נשואות הרוצות לעלות להר הבית גם צריכות להטהר מנדתן כמו כל אישה הטובלת בסוף זמן ווסתה.

גרושה ואלמנה גם כן צריכה לטבול לעלות להר הבית בדיוק כמו אישה נשואה.

בנוסף לדין נדה, בקשר לעליה להר הבית, צריכים להבין ולשמור את הדין של פולטת שכבת זרע. אשה שנזדווגה עם בעלה (וגם אשה פנויה שזינתה), זרע האיש נכנס לתוכה, וגם יכול לצאת חזרה ממנה. כשהזרע יוצא חזרה ממנה, היא נקראת פולטת שכבת זרע, ויש לה דין בדיוק כמו גבר שהוא בעל קרי. על כן כדי לעלות להר הבית, אישה פולטת שכבת זרע חייבת לטבול אף על פי שאינה נדה (ואפילו אם היא זקנה וכבר כמה שנים שלא היתה נדה).

חז"ל קבעו שאישה צריכה לחשוש לפליטת זרע לזמן של שלשה ימים (72 שעות) אחר הביאה האחרונה.

על כן אישה נשואה שרוצה לעלות להר הבית בזמן שבעלה בעיר צריכה לטבול לנדתה, וגם להפרד מבעלה שלושת ימים ולטבול עוד הפעם עם כל החומרות של טבילה רגילה, ולא להזדווג עם בעלה עוד הפעם עד לאחר עליתה להר הבית. אם בעלה לא בעיר, היא יכולה לטבול לנדתה כרגיל ולעלות להר הבית בבוקר מפני שלא נזדווגה.

אישה שטבלה גם מנדתה וגם מפליטת שכבת זרע יכולה להמשיך לעלות להר הבית בלי טבילה נוספת עד שתהיה נדה עוד הפעם או עד שהיא נבעלת עוד הפעם.

מפני רגישות הענין, יש רבנים כמו רב דב ליאור של קרית ארבע שמייעץ שנשים לא תעלו להר הבית בכלל. (באופן תיורתי הוא מתיר ללכת למקומות של תוספת הר הבית אפילו בלי טבילה, אבל למעשה לא נותנים ליהודים להכנס להר הבית מהשערים בצפון שאפשר להגיע למקום התוספת בלי לפגוע בעיקר הר הבית.

רבנים אחרים כמו רב יוסף אלבאום של תנועה לכינון המקדש ורב צבי רוגין של משמר המקדש ומרכז הר הבית מתירים לנשים להכנס בהתאם להלכה אחר ההדרכה הראויה.

יש שנוהגות לעלות להר הבית דווקא ביום חתונתם (דווקא לפני החתונה). אז כבר טבלו כדין בלי שום פקפוק, אין חסרון של צניעות כי כולם יודעים שכלה טובלת ועדיין לא הגיעה לבעלה ואים הבעיה של פולטת שכבת זרע.

ראה כאן: הלכות עליה להר הבית לבחורות ורווקות
ראה כאן: העליה להר הבית בזמן הזה - על פי ההלכה (מקורות מפוסקים ורבנים)

6 תגובות:

 1. הנושא רגיש מאד ואני לא מבינה למה זה חסר, נתפלל לביאת המשיח ונזכה לאכול מן הזבחים ולהתפלל בעזרת נשים

  השבמחק
 2. ישראל - לאנונימי22 בדצמבר 2009 בשעה 21:44

  מה הקשר ההתפללות למשיח , לבין "לאכול מין הזבחים",

  שתי מושגים שונים: להקריב קרבנות זה מצווה מין מהתורה שאינה תלויה בדבר, אף לא במשיח, - כמו שבזמן בית המקדש הראשון והשני הקריבו קרבנות בהר הבית ללא המשיח, כך גם היום אפשר לבנות מזבח ולהקריב קרבנות, ולקיים את כל תרי"ג המצוות.

  תפקיד המשיח הוא לקבץ גלויות, כפי שמופיע ברמב"ם הלכות מלחים פרק אחרון "אין בין עולם הזה לימות המשחי אלא שיעבוד מלכויות בלבד",

  וכמו שבית המקדש הראשון והשני נבנו ללא המשיח, א"כ מה המשיח קשור לעניין

  השבמחק
 3. אולי נפסיק לשמור את השבת, - עד שהמשיח יגיע?

  באמת זה נושא רגיש מאד, נתפלל לביאת המשיח ונזכה לקיים את השבת!

  השבמחק
 4. צודק אין קשר בין המשיח לבית המקדש

  יש מצוות שאנו מחוייבים לעשותם. אבל אין מצוות ששיכים רק למשיח.

  התורה ניתנה לעם ישראל.

  השבמחק
 5. אולי לך זה לא חסר, אבל יש אנשים שצמאים לקירבה לה' וחוויה רוחנית שכזו יכולה מאד לקרב.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif