http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

ארגוני המקדש הכריזו: שבת שכולה מקדש!


בתנועה לכינון המקדש עורכים השבת פרשת תרומה "מגבית למען המקדש" / במכון המקדש יצאו למבצע נרחב ללימוד וידיעת הלכות המקדש / ועשו לי מקדש

שלמה ידיד / הר הבית שלנו

בתנועה לכינון המקדש עורכים השבת מגבית שנתית למימון פעילויות לקירוב העם למקדש.

בתנועה ממציינים את "התחרדות הר הבית" כגולת ההצלחה של השנה החולפת, הכניסה למחוזות חרדים שלא היו גלויים בעבר, היא פריצת דרך משמעותית בכל מה שקשור ליהוד ההר, עד שכמעט ולא נותר מקום שיד המקדש והעלייה להר הבית לא השיגה אותו.

במכון המקדש לקחו את "שבת פרשת תרומה" כסמל לפעילויות למען המקדש, ובסיוע המדרשה לידע המקדש הקימו מערך נרחב להחדרת לימוד ענייני המקדש והכשרת הדור הצעיר לבניין בית המקדש.

המגבית השנתית של התנועה לכינון המקדש

לימוד על המשכן והמקדש והתכוננות לבניין

הוראת קבע למען המקדש

תגובה 1:

  1. תודה רבה לארגוני המקדש ובפרט על האתר "הר הבית שלנו" על העלאת הנושא

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif