הרב מרדכי אליהו זצ"ל לפני פטירתו: "לפרסם שהתרתי להתפלל בהר הבית גם במחיר השמצות"


4 מכתבים מהרב מרדכי אליהו זצ"ל בדבר החובה על כל יהודי ירא השם לעלות ולהתפלל בהר הבית / מכתב ראשון תשובה לרב זלמן קורן שליט"א - לפרסם שהתרתי לעלות להר הבית גם במחיר פאשקווילים והשמצות / מכתב שני: לבנות בית הכנסת בהר הבית / מכתב שלישי: פניה לרבני ישראל להתיר תפילה יהודית בהר הבית / מכתב רביעי: פניה לרבנות הראשית לישראל: להתיר תפילה יהודית על הר הבית / חשיפה ראשונית
.
ר' דוד בהר"ן / הר הבית שלנו

'התנועה לכינון המקדש' מוציאה לאור חוברת מיוחדת בדבר ההתעוררות לקיים את מורשתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ולעלות ולהתפלל בהר הבית. בחוברת נחשפים בחשיפה ראשונית 4 מכתבים בכתב ידו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בדבר החובה על כל יהודי ירא שמים לעלות ולהתפלל בהר הבית ולייה את מקום המקדש.

בין המכתבים: מכתב לרבנות הראשית לישראל להתיר עליה יהודית להר הבית, ומכתב נוסף לרב זלמן קורן להתיר עליה להר הבית גם במחיר השמצות.

מכתב ראשון: תשובה לרב קורן: להתיר עליה להר הבית גם במחיר של השמצות - "אין לחשוש ממה שיאמרו"

(מודגש באדום)

לכבוד ידידי הרב המובהק וכו'הרה"ג ר' זלמן מ. קורן שליט"א

:...אולם אני על משמרתי אעמודה, היינו, אנו רואים בעין כיצד שועלים הלכו בו, כיצד מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת הולכים בו זרים ומחללים אותו, וכבר חז"ל גזרו על כל העכו"ם כזבים ואסורה להם הכניסה למקום הקודש והמקדש ועוד מקומות שמותר לישראל טהור להכנס ואפי' בזמן הזה, וע"כ חובה קדושה מוטלת על מי שבידו למנוע מצב עגום זה, ואפי' ע"י פרסום הענין שהם עוברים על איסור ואין לחשוש ממה שיאמרו"

בברכה והוקרה מרדכי אליהו

המכתב שני: חובה שגם בני ישראל יכנסו למקום בקדושה ובטהרה ובנוסף לבנות בית הכנסת בהר הבית

[הרב+מרדכי+אליהו.png]

החוברת החדשה שיצא לאור לע"נ הרב - תרגום של המכתב הנ"ל

המכתב השלישי: קריאה לרבני ישראל להתיר תפילה יהודית בהר הבית

מכתב רביעי: קריאה לרבנות הראשית להתיר עליה להר הבית במקומות המותרים9 תגובות:

 1. חובה לקיים את בקשתו של איש האלוקים שרוצה בטובת ישראל ובהבאת הגאולה

  השבמחק
 2. אשרינו שזכינו לצדיק כזה בדורנו..
  זה אחד הדברים שאנו צריכים לעשות כ"נעשה ונשמע"
  צריך לארגן עלייה המונית.

  השבמחק
 3. ראוי לציין שהמכתבים הם מלפני שלושים שנה בחלקם. אני זוכר היטב את השתתפותו של הרב זצ"ל בכנס של "אל הר ה'" באולם של בית אריאל בבית וגן באותה תקופה.

  השבמחק
 4. כולנו להר הבית!!

  השבמחק
 5. למה מסמכים אלה פורסמו רק לאחר מותו ?

  השבמחק
 6. למגיב הקודם המכתבים פורסמו כבר בשנת תשנ,ב בספר תורת הבית חלק ג ראה שם עוד מכתבים מגדולי ישראל בענין נשגב זה

  השבמחק
 7. הכנסו לאתר בית המקדש, צפו בסיורים בבתי המקדש ויחד נתחיל בהפצה ובהתעוררות הלב.
  http://www.beit-hamikdash.co.il

  השבמחק
 8. מאיר ווייספיש9 ביוני 2010 בשעה 9:40

  אשריכם מנהלי האתר. מגלגלים זכות על ידי זכאי. הביאו לנו עוד חומרים מגדולי ישראל. שנזכה לוהביאותים להר קדשי ושימחתים בבית תפילתי.אמן ואמן.

  השבמחק
 9. בעזה.
  לכל הדעות והשיטות אפשר לבנות בכניסה העליונה להר הבית . ובכותל הקטן ליד שער הכותנה שני בתי כנסת .ראוי לקבוע שם שני בתי כנסת.
  לפני ארבעים שנה היינו מתפללים ביום שישי בבוקר תפילת ותיקין בכותל הקטן. בכל יום שישי היה מגיע רב אחר מכל הציבור החרדי והדתי לאומי.
  כדאי לחדש מנין זה . זו הכניסה להר הבית לאין רב שיגיד שאסור להתפלל שם.

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!