http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/09-rgCVhXF1Zl.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png
http://3.bp.blogspot.com/-CuBKvxgrTHw/TzptFeHjbtI/AAAAAAAAAXg/yGlkJwm-9XU/s1600/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91.gif

שמועות על כך שמשטרת ביטון מתכוונת לסגור את הר הבית ליהודים ביום ראשון הקרוב


מבזק | שמועות עקשניות על כך שהמשטרה מתכוונת לסגור ביום ראשון הקרוב כ"ו שבט את הר הבית ליהודים | טומנים פח לעולים


הכניסה להר הבית | יסגר ביום ראשון ליהודים?


עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל

כפי שפורסם בשבוע האחרון תתקיים עליה גדולה ביום א' כ"ו שבט להר הבית מקום מקדשנו, המוני יהודים יעלו בכדי לחזק את הריבונות היהודית, ולאות מחאה על סגירת הר הבית מטעמים פוליטים ביום ראשון האחרון

כידוע במשטרת הר הבית מחפשים אשכם והערב האיך להרע ליהודים העולים להר הבית. שמועות עקשניות מסתובבות בקרב העולים להר, כי המשטרה טומנת פח למאות היהודים המבקשים לעלות ביום ראשון להר הבית. וכי ברגע האחרון היא תיזכר באיזה חג מוסלמי קרוץ, ותסגור את הר הבית ליהודים, בכך חושבים הם במשטרה לשבור את רוחם ונפשם של אותם יהודים.

פרטים על מועדי סגירת הר הבית ליהודים ניתן לקבל במשטרת הר הבית בטל: 02-6226222 יש לזכור כי השוטרים שם בתחנת מרחב דוד/קישלה/בית מתתיהו דוברי שקרים סדרתיים, ולא פעם ולא פעמים אמרו לשואלים כי ההר פתוח ליהודים והתברר ההיפך.
________________________________________________________________________
הר הבית | בית המקדש | אתר בית המקדש | משטרה | שמועות | ביטון | בית המקדש

2 comments:

  1. אז שידחו את העליה המתוכננת ליום ראשון

    או לעשות שני עליות

    השבמחק
  2. תכלס להגיע או לא?

    השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!

http://4.bp.blogspot.com/-t-Ji9ZtSpj4/TybIGtRP2FI/AAAAAAAAATw/iaTFNecd_Vw/s1600/%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif
http://2.bp.blogspot.com/-EPi3iV47DQc/Ty6xF-SUZ6I/AAAAAAAAAWw/3EDr3fzbE_k/s1600/%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9.gif