- גליון 1 (98) – חשון ה'תשס"ט

א


הזמנה

התנועה לכינון המקדש מתכבדת להזמין אתכם ובני ביתכם לסעודת המקדש ה-12

לזכר מרן אדמו"ר רבי דוד אלבום זצוקללה"ה ראש וראשון לדורשי המקדש.

בהשתתפות מאוחדת של כל תנועות המקדש והר הבית,

בתכנית:

  • סעודת הרמב"ם "וקבעתי יום עלייתי ליום טוב ושמחה בה' ואכילה ושתיה" (רמב"ם ספר החרדים תשובה פ"ג)
  • ברכת הרב דב ליאור מרן ראש הישיבה וזקן הרבנים.
  • שירה וזמרה, שירי הלל והודאה להשי"ת שזיכנו לעלות ולראות.
  • הרב ד"ר מיכאל בן-ארי - חידושים בחקר הר הבית והמקדש.
  • הקרנת בכורה - סרט: "ההר העם והמקדש".
  • הגרלה, כרטיסים ניתן לרכוש במהלך הערב.
  • כלים למשמרת מכירת כלי המקדש למשמרת עד לבנין המקדש.


בהשתתפות: רבנים חברי כנסת ואישי ציבור.


"סעודת המקדש" תתקיים בעזהי"ת

יום רביעי, ליל נר רביעי של חנוכה

כז כסלו (24/12/08), בשעה 18.00

בבניני האומה בירושלים עיר המקדש.


בכדי לאפשר לכל דורש ומבקש ליטול חלק בסעודת המצוה ובכינוס דרישת המקדש, רכשו את הכרטיס הגבוה ביותר שיש ביכולתכם.
כרטיס מחיר הקרן 248 ₪, כרטיס מחיר מסובסד 90 ₪
,

לא תתקיים התרמה בערב זה.


ניתן לשכור דוכנים למכירה ולהצגת חומר בכניסה.

ידרש אישור למכירה או חלוקת חומר במקום.


חניה בחניון בנייני האומה בסך 15 ₪ לכל הערב תשלום בחניון

לפרטים נא לפנות למשה ניימן: 052-3003566

---------------גזור ושלח בהקדם:----------------

לכבוד "התנועה לכינון המקדש" ת.ד. 31336 ירושלים

רצ"ב ציק על סך __________

שם: ____________

כתובת: _____________

טלפון: ____________

ברצוני להזמין ___ מקומות לסעודת המקדש

בנוסף לקניית הכרטיסים הנני שמח לתרום סך של _______


תשלום בכרטיס אשראי – באדיבות ארגון "חמלה" בטלפון 0508-649968

מפאת הזמן המצומצם ועבור הצלחת הארגון, נא להרשם מיד –

ונודה לכל מי שיפרסם וימכור כרטיסים נוספים, ויעביר אלינו הפרטים.

כניסה תתאפשר רק בהרשמה ותשלום מראש.

-------------------דף החזר נפרד:-----------------

אני ממליץ לשלוח הזמנות ל:

שם: ________ כתובת: ________ טלפון: ________.

שם: ________ כתובת: ________ טלפון: ________.

שם: ________ כתובת: ________ טלפון: ________.

בכבוד רב __________________.

ניתן גם לשלוח שמות מומלצים לכתובת דוא"ל: lamikdash@gmail.com

כל מי שיש בידו תמונות או סרט מהעליות להר הבית של חודש תשרי מתבקש לשלוח אלינו – תודה מראש !

אנא הפיצו מכתב זה לרשימות תפוצה שבידכם, למכריכם וקרוביכם. תודה!

חורף בריא - עו"ד ברוך בן יוסף – יו"ר התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!