מנוי לקרבן פסח

מתוך 248 מצוות עשה שבתורה, נקבע עונש כרת לשתי מצוות בלבד: ברית מילה והקרבת קרבן פסח. דבר המלמד את החשיבות והחומרה שהתורה מייחסת למצות אלו.

לצערינו הרב, בימים אלו נמנע מאיתנו להקריב קרבן פסח, אך אין משמעות הדבר שעלינו להישאר אדישים ולקבל גזירה זו בשויון נפש. עלינו לפעול ולעשות כל שרק ניתן, כדי שאם בעזרת ה' יתאפשר הדבר, הרי שמיד ניהיה מוכנים.

במצוות קרבן פסח חייבים כל ישראל גברים נשים וטף להיות מנויים מראש על הפסח עוד טרם שחיטתו. אב מחויב למנות אף את ילדיו הקטנים.

על מנת לקיים מצווה זו קוראת "התנועה לכינון המקדש" לציבור להימנות על הפסחים גברים נשים וטף, ולהערך לאפשרות שבכל זאת נזכה כבר השנה לקיים מצווה זו


"התנועה לכינון המקדש" הגיעה להסכמה עם מספר בעלי עדרים להיערכות מתאימה.

1. בעלי העדרים מתחייבים לשמור בשלימות על הכבשים לצורך הקרבתן על המזבח לקרבן הפסח.

2. הצאן והבקר אינם מוקדשים אלא יוקדשו לשמים כשיגעו להר הבית בטרם ההקרבה.

3. במידה ובעז"ה יתאפשר ימכרו הכבשים לתנועה לכינון המקדש והם יעמידו את הכבשים לאלו שקודם לכן נמנו על הכבשים.

כל מי שיימנה דרך "התנועה לכינון המקדש" יצרפו אותו לחבורה ויספקו לו ולחבורתו שה תמים לצורך הקרבן.

עלות מנוי: 15 ש"ח לאדם.

באם חלילה וחס לא יתאפשר להקריב בשנה זו, הרי שכל הכסף שיכנס, ייתרם ל"ישיבת תורת הבית" ללימוד הלכות המקדש ועבודתו. וכבר נאמר לנו על ידי חכמינו ז"ל "אם תתעסקו בזה מעלה אני עליכם כאילו בקורבנו אתם עסוקים" (פסיקתא דרב כהנה פסיקא ט"ו)
לימוד "בישיבת תורת הבית" משמשת כהכנה מעשית לקראת הימים שבהם יתאפשר להקריב. במהרה בימינו אמן.
וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה" וכל שכן מעשה הכנה להקרבת קרבן הפסח שהקב"ה מצרפה למעשה וכאילו שמקריבים בפועל את קרבן הפסח ומקיימים מצוות עשה דאורייתא, שעוונה כרת.

למאמר של הרב ישראל אריאל על "הקרבת קרבן פסח והפתרונות בהלכה" לחץ כאן

לטופס רישום למנוי לקרבן הפסח ניתן ללחוץ כאן
לפרטים נוספים ניתן לפנות לפלאפון שמספרו 050-8649968 ולבקש את הרב יוסף או דרך האימייל lamikdash@gmail.com ולציין עבור מנוי לקרבן הפסח.
טוב לומר לפני נתינת המעות
"גלוי וידוע לפניך ה' כי ציווית בתורתך הקדושה "ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית", והיזהרת "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההיא מעמיה" חג הפסח קרב ובא ומבקש אני ממך להקריב קרבן פסח בי"ד בניסן בין הערביים.
הנני נמנה בעבורי ובעבור בני ביתי, ומביע בכך את רצוני אמונתי וחובתי לקיים מצוות עשה דאורייתא זו כהלכתה.
אנא ה' רצה בעמך ישראל ושעה לתפילתם והשב את העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון.

ובאם ח"ו לא אוכל לבא לביתך ולהקריב הפסח הרי אני נודב את המעות לצדקה ללימוד הלכות הקורבנות ויעלה לי זה כאילו הקרבתי את קרבן הפסח במועדו ובמקומו וכהלכתו"

"ויהי רצון שבזכות שהוצאתי מעות להימנות על קרבן הפסח ימחלו כל עוונתי ועוונות בני ביתי (כאן יפרט את כל הבקשות שצריך) והזכה לעלות לרגל יחד אם כל קהל עדת ישראל במהרה בימינו אמן כן יהי רצון"ניתן להירשם בפאלפון 050-8649968
לבקש את הרב יוסף (ראש ישיבת "תורת הבית")
או דרך המייל lamikdash@gmail.com
(להשאיר טלפון ויחזרו אליכם)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!