"עלינו לשבח" בהר הבית

המטה העולמי להצלת העם והמקדש מפיק הערב סרט, של תלמידי ישיבת "כפר חסידים - נחלת ישראל", העולים להר הבית בהדרכת יהודה גליק מנכ"ל "מכון המקדש", ומתפללים לה' במקום בו התפילה עולה למרום.

"עלינו לשבח"


תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!