"יבנה המקדש" - גליון 4 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(121)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ סיון ה'תשסט

בטאון אלקטרוני של "התנועה לכינון המקדש" - גליון 4 (121) –סיון ה'תשס"ט, ת.ד. 31336 ירושלים, 050-8649968, lamikdash@gmail.com

סעודת מקדש: עו"ד ברוך בן-יוסף

אני מקדים ומציע את הרעיון הבא:

לקיים שתי סעודות מקדש, אחת לגברים ואחת לנשים. שני אירועים נפרדים יאפשרו לנו להכין תכנים שונים המתאימים כל אחד לקהל שלו. היום יש הרבה נשים מוכשרות בתחום המוזיקה, המחול, הקולנוע והמחזה. אם נאפשר להן לבטא את עצמן באירוע שיאורגן עליהן ובו לא ישתתפו גברים, אולי תתפתח תנועת נשים רצינית, דבר שחסר היום.

אני רוצה להציע שהאירוע של הגברים יהיה מתחת לכיפת השמיים עם הדגמות מעשיות של הכנת בהמות שונות לקרבנות כולל שחיטה מעשית. כמובן, נאכל את הבשר שיישחט. הגיע הזמן שנתחיל להתרגל לסעודה באווירה מקדשית ולא אווירה עשיווית כמו שעשינו עד כה. תאמין לי, אירוע כזה יגרוף תעודה תקשורתית רבה יותר מאירוע פלסטית בבנייני האומה.

כידוע השראת שכינה תתכן כאשר יש 22,000 מישראל. כך קראנו השבת. אנחנו חייבים להציב לעצמנו מטרה ולפעול בהתאם. לדעתי, המטרה צריכה להיות כינוס 22,000 יהודים, שוחרי מקדש

במקום אחד. מעבר למספר הסגולי, הוא מהווה מספר משמעותי מול השלטונות. לכן, החשיבות שסעודת המקדש תהיה אירוע עממי, כדי להגיע לשיעור השתתפות הגדולה ביותר. אני חושב שהמקום הכי טוב לערוך את האירוע הוא במצפה יריחו. משה ניימן קשור לאולם השמחות במקום, כך שיהיה לו יותר קל להתמסר לעניין. יש שם שטח עצום ומתגוררים שם הרבה חברים שלנו. הגישה למקום יחסית קלה. וכמובן, יריחו שמשה עיר תמיכה למקדש. צריכים להפוך את האירוע להפנינג מקדש ענקי, בו כל אחד ימצא את חלקו במקדש. מצד אחד של הישוב תהיה במה ללהקות וזמרים שינגנו וישירו שירי מקדש. בצד אחר תהיה במה להצגות. בחלק אחר יהיו בסטות למכירת אביזרי מקדש. בחלק אחר תהיינה הפעלות לנוער. בחלק אחר, יהיה אוכל על האש עם תצוגות של קרבנות. במקום סגור יהיו הרצאות ודיונים. בשלב כלשהו תהיה התכנסות כללית לכולם.

עו"ד ברוך בן-יוסף

יו"ר – התנועה לכינון המקדש

1 -

יהדות: כייף להיות דתי

לפני שהייתי דתי היו לי הרבה דאגות, אך היום אני רגוע.

לפני שהייתי 'דתי',...

לפני שהייתי 'דתי',...

לפני שהייתי 'דתי', אמנם לא הבנתי מה זו קדושה ומתוך כך לא הבנתי את התפקיד והמשמעות של הר הבית, אך כאבה לי העובדה שבני עמי מקבלים יחס כ"כ שלילי במקום המקודש להם ביותר. במיוחד לא הבנתי איך ה'דתיים' שותקים.

אבל היום חיי רגועים הרבה יותר - היום אני 'דתי'...
היום, כשאני 'דתי', אינני חרד לגורל המדינה, אני יודע שהכל יסתדר בסוף שהרי "הכל חלק מתהליך הגאולה...". צריך כמובן לעשות "השתדלות" אבל צריך לזכור ש"ה' יעשה הטוב בעיניו...".

לפני שהייתי 'דתי',...

לפני שהייתי 'דתי',...

איזה 'כיף' שהיום אני 'דתי'.

אריאל קלנר – ערוץ 7

2 -

... נאומו של הנשיא אובמה מעמיד את עם ישראל בפני ברירה: לאן פנינו? לדאגה עצמאית לבטחוננו ולעצם קיומנו כאן? או להליכת שולל לקראת "חזונו" של ברק חוסיין, לקראת פטה-מורגנה של "משה, ישו ומוחמד יעלו תפילתם יחד"? איפה, מר אובמה? בירושלים? אולי, טרם להטיף לחופש הפולחן, היית שואל, בתור התחלה: האם מותר ליהודי להתפלל על הר הבית?

דימטרי רייזמן

מכתבים

א –

ראוי לענות לאיש הקורא לציית לדברי הרבנים של הציונות הדתית (המקבלים שכרם מממשלה חילונית) בענין תפילה בהר הבית במלבי"ם חבקוק א 4

דב שטיין

ב –

מה זו החוצפה הזו לקרוא לפסק של הרבנות הראשית 'פקודה בלתי חוקית בעליל'? זו הדרך לעליה לבית ה'? חוצפה וגסות רוח! אני דורש בגליון הבא התנצלות על הביטוי הזה!!

יואל קטן

ג - שלום רב ולילה טוב,

אם יש כלבי צדק, גם אני רוצה לשמור.

תודה רבה על השיר 'אל תעלי להר ' לגליון (119), אני מרגישה שהוא היה בדיוק במקום.

בברכה, מישהי שברוב הזמן מנהלת אורח חיים חילנוי.

ד –

אבקש להגיב ל-"תגובת מערכת: אנו שואלים בחזרה? מה יש בכלל לפסוק על אחת שאינה טמאה, למה לה להיטהר?" (גליון 120).

לעניות דעתי השאלה שלה שאלה מצוינת, שהרי בטומאה וטהרה יש גם טומאות שעוברות על ידי נגיעה, ולכן השאלה מצוינת: האם היא צריכה ליטהר מטומאה שע"י נגיעה באדם טמא. וגם אם התשובה היא שלא צריך, מכל מקום השאלה היא שאלה.

על אחת כמה וכמה מתחזקת התמיהה כשהמדובר כאן באיסור חמור של כרת, שכל הגישה אליו צריכה להיות בדחילו ורחימו.

אין זאת אלא שהקולא שהקלתם לעלות להר הבית נגד דעת רוב רבותינו הפוסקים, גרמה לכם להתחיל לזלזל באיסור כרת רח"ל.

בכבוד רב - יחיאל פליסקין

תגובת מערכת חוזרת:

כל טמאי המגע מותרים ליכנס להר הבית.

אי אפשר להעביר טומאה שתאסור כניסה להר הבית ולכן אין כלל מה לפסוק לאחת שאינה טמאה.

הנפנוף החוזר ונשנה של איסור חמור של כרת, אינו יכול לעוות את ההלכה ו/או להסגיר את הר קדשנו לידי צר.

לאור האמור לא היקלנו, דעתנו היא דעת תורה ולכן אינה נגד דעת רוב רבותינו הפוסקים, לא נגד מיעוטם ואפילו לא נגד אחד מהם.

ה -

הערה לאוריאל פרנק (גליון קודם)

יותר מששים שנה פתוחה הדרך לפני המבקש לעלות - לממש את שאיפתו. המשטרים שביקשו למנוע זאת קרסו אחד-אחד. דבר אחד הוא שלא להתנתק מיהודים סרבני עליה, דבר אחר לגמרי שלא להכיר בטובה הגדולה שעשה עמנו הבורא. גישת ה"אל תשנה מהנוסח הקבוע" היא גישת הראש החרדי. המכיר בטובה לא יתבלבל - ויודה למי שאמר והיה העולם

יואל לרנר

תיקון טעות

בגליון הקודם (119) כתבנו אמרה של בועז בשם נעמי – האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

גליון זה והגליונות הקודמים אפשר לקרוא (ללא שגיאות) בכתובת דלהלן:

http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=43

וגם ב:

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=530

http://www.eudi.022.co.il/BRPortal/br/P500.jsp?prs=403

http://lamikdash.blogspot.com/2005/04/blog-post_16.html

יש חדשות גם ב:

http://www.sosamikdash.cjb.co.il

וגם ב:

http://gideon.022.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

בכבוד רב – הרב ישי באבד – דובר

התנועה לכינון המקדש - 050-8649968

לפרטים תגובות סירובים ותרומות נא לפנות ל-050-8649968 ואו ל - lamikdash@gmail.com

תגובה 1:

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!