בני עבדיך היום למקדשך יאתיו

.
בערב יום הכיפורים עולים למקום המקדש ומבקשים סליחה וכפרה ומתחננים לריבונו של עולם "חתמנו בספר חיים טובים". מכתב אישי ובו חתומים שלושה גדולי ישראל הקוראים לעלות להר. העליה המרכזית תצא מקרית ארבע. המלך בבית.
.
בערב יום הגדול שבו כהן גדול נכנס פעם אחת בשנה ל- "קודש הקדשים" נעלה להר הבית להעתיר ולהתחנן לה' "אנא ה' חטאתי עוויתי פשעתי", נבקש על הכלל ועל הפרט בערב היום הגדול והמסוגל ביותר, יום שבו נחתם על כל מה שיהיה בשנה הזאת, "לחיים ולא למוות לברכה ולא לקללה"
.
בני ישראל יעתירו לפני שוכן במרומים שיזכנו ונוכל כבר בשנה הזאת להעלות להר ה' ולהקריב את קרבן הפסח במועדו ובמקומו וכהלכתו, נבקש על עם ישראל שיפסקו הצרות והמחלות, שיזכו כל עם ישראל לפקוח את העיניים ולראות את הטוב הטמון בבית המקדש ובהקרבת הקרבנות, יעלו להר ויבקשו את את השבת העבודה בבית מקדשנו.

נצטווינו בתורתנו הקדושה על "מורא מקדש" לפיכך:
 • העליה היא אך ורק למקומות המותרים.
 • חובה לטבול במקווה לפני העליה להר.
 • אין להיכנס בנעלי עור.
 • יש ללכת באימה וביראה ברטט ובזיעה כיאה לנכנס לבית מלך מלכי המלכים.
 • לבקשת המשטרה חובה להצטייד בתעודת זהות, ולהישמע להוראות.

להגדלה לחץ על התמונות

חתימת הרבנים על קול קורא לעלות להר

תפילה קצרה לומר בהשתפכות הנפש על מקום המקדש

תגובה 1:

 1. "מטעם המשטרה חובה להצטייד בתעודת זהות ולהישמע להוראות"

  למה להישמע להוראות...

  מה קרה לכם?

  מה, זה לא "הר הבית שלנו"?

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!