ועשו לי מקדש - מצוה שנוהגת גם היום

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/22/56/76-68uhq89zL3.png
ועשו לי מקדש | מצוה דאורייתא

בפרשת השבוע: מצוות עשה לבנות בית לה' להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגים אליו שלש פעמים בשנה שנאמר "ועשו לי מקדש" | משנה תורה | ספר המצוות | ספר החינוך | אור החיים | שפת אמת | לעשות לו יתברך דירה בתחתונים

ר' דוד בהר"ן | הר הבית שלנו

בפרשת השבוע, פרשת "תרומה" פרק פסוק מצווה עלינו התורה לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

אור החיים

מצווה זו היא מצווה תמידית שאינה תלויה בדבר. וכן כתב האור החיים "ונראה כי אמרו 'מקדש' היא מצוה כוללת כל הזמנים, בין במדבר בין בכניסתן לארץ. בכל זמן שיהיו שם ישראל לדורות, וצריכין היו ישראל לעשות כן אפילו בגלויות".

רמב"ם - משנה תורה

מצווה זו היא מצוה דאורייתא ככל המצות - כמו להניח תפילין ולשמור שבת שאינם בטלים. וכן נפסק ברמב"ם "מצוות עשה לבנות בית לה' להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגים אליו שלש פעמים בשנה שנאמר 'ועשו לי מקדש" (משנה תורה הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה א')

רמב"ם - ספר המצוות

"והמצוה העשרים היא שצונו לבנות בית עבודה בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל והקיבוץ בכל שנה כמו שיתבאר והא אמרו יתעלה 'ועשו לי מקדש'"

ובספר המצוות שורש השלישי כותב הרמב"ם "השרש השלישי, שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות, כי כל אבר ואבר כאילו יצוה האדם בעשיית מצוה, וכל יום ויום כאילו יזהיר אותו מהעבירה. ואילו היה מכלל מנין המצות, מצוות שאינן נוהגות לדורות הנה יחסר זה הכלל בזמן שיכלה בו חיוב המצווה ההיא ולא היה המאמר הזה שלם כי אם לזמן מוגבל". ומזה שהרמב"ם מונה את מצוות "ועשו לי מקדש" בתרי"ג המצוות בצווה העשרים, הרי שמצוה זו אינה מוגבלת לזמן.

ספר החינוך

מצוה צ"ה, "מצוות בניין בית הבחירה לבנות בית לה' כלומר שנהיה מקריבים שם קרבנותינו אליו, ושם תהיה העליה לרגל וקיבוץ כל ישראל בכל שנה שנאמר 'ועשו לי מקדש'. וזאת המצוה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית, אל העבודה. כגון המנורה והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם".

משפט כהן - הראי"ה קוק

משפט כהן סימן צ"ד עמוד קעט "בכל אופן לענ"ד אם יהיה רצון ה' שנבנה בית המקדש גם קודם שיבוא משיח והתגלה הנבואה ויראו הנפלאות, לא יהיה כ"כ עיכוב בדבר".

שפת אמת - האדמו"ר מגור

פרשת תרומה על הפסוק 'וכן תעשו' "בכל עת שיהיה לבני ישראל נדבת לב בזה, יכולין להתרומם ולבנות מקדש ה', כאשר היה אח"כ בבניין בית המקדש שהתנדבו בשמחה בזמן דוד המלך ע"ה. וכמו כן בבית שני בנדיבות השרים בעזרה. וכמו כן יש לקוות לה' יתברך בגאולה העתידה כשיהיה תשוקה בליבות בני ישראל אליו יתברך בנדיבות הלב בשמחה וזה שכתבו וכן תעשו לדורות"


יהודי יקר, עמוד והתבונן: 'אתרוג' אתה מחפש את הכי מהודר, 'מצה' אתה מחפש את הכשר ביותר. 'שחיטה' אתה אוכל רק גלאט. 'שבת' אתה שומר. 'טהרת המשפחה' אתה מקפיד. 'תפילין' אתה מניח. מה עם בית המקדש?

אבא שבשמים מחכה שתבוא להר הבית להוציא אותו מהגלות: "אמר הקב"ה לא אבוא לירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה" (תענית ה, א)

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/22/56/76-68uhq89zL3.png
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

4 תגובות:

 1. כשאתם מצטטים רמב"ם כדאי לצטט מהמהדורה המדוייקת. יש לי אותה וזה משהו משהו כל התורה וההמקדש בכרך אחד,
  כל התורה מתחברת והמקדש באמצע. הנה האתר שלהם
  http://www.mishnetorah.com/

  השבמחק
 2. נראה לי שבשלב ראשון יש לרכז מאמץ לבניית בית כנסת על הר הבית. ותודה לכל העוסקים במלאכה.

  השבמחק
 3. אז מה למעשה אתם אומרים שנבנה בית מקדש, מי לדעתכם אמור לעשות את זה, החרידים שבכלל לא בשלים מנטלית לענין הזה, החילונים זה ממש לא בראש שלהם, הממשלה הרופסת שלנו נראה לכם?, או אולי המוסלמים יתנדבו ויעשו לנו את העבודה, נו באמת זה נראה לכם מעשי ??? ...

  השבמחק
 4. קובי

  מי שלא מאמין שהחרדים והדתילי"ם יבנו את בית המקדש באישור הממשלה

  הוא מדומיין!!!

  כי בהכרח שהוא מדממין שבית המקדש יפול ביום גשום אחד מהשמיים. ואין לך דמינר והוזה גדול מזו!

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!