הגרא"ז ראש ישיבת אור וישועה "מצוה לעלות להר הבית"

הרב אליהו רחמים זיני | ראש ישיבת אור וישועה 

הרב אליהו רחמים זייני ראש ישיבת אור וישועה : נשאל באתר הישיבה מהי דעתו על העליה להר הבית מותר או אסור | הרב השיב "מצווה לעלות להר הבית" והוסיף "אסור לנו להזניח את הר הבית, שמא ישמטוהו מידינו ונצטרך לחכות לניסים על טבעיים בכדי להשיבו חזרה לאומה" | דעת תורה


מקור באתר הישיבה >

ט"ז ניסן תשע"א

שאלה:

מהי עמדת הרב לגבי העליה להר הבית?

מבחינה הלכתית- האם עלינו לסמוך על המדידות?

ומבחינה השקפתית- האם יש בכלל ענין לחפש את המקומות שמותרים בעליה? בכל זאת להר עצמו אסור ליכנס. או שיש ענין כדי לחזק את הריבונות על ההר- גם כאן נשאל שמ"מ להר עצמו לא נוכל ליכנס. ואולי התעסקות בכל עניני המקדש הם מעבר למה שהחברה ראויה להבין ועלינו קודם להתמקד בדברים אחרים?תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו

מועדים לשמחה,

אין צל של ספק שלא רק שמותר לעלות לאזורים בהר הבית שעליהם ת"ח רשומים שעסקו בנושא (כגון הרב גורן זצ"ל והמבדיל לח"ט הרב ליאור שליט"א ועוד ) התירו לעלות בהם, אלא שאף מצוה יש בדבר (כמובן בתנאי שממלאים אחרי כל התנאים שקבעו אותם החכמים), כדי להראות לעולם כולו שמקום מקודש זה שייך לעם ה' לעד ולנצח נצחים, ובפרט בימינו, בה מדינת ישראל מונהגת זה שנים רבות ע"י הנהגות שאחת יותר חולה מחברתה, ומסוגלת לוותר על נכסי צאן ברזל של האומה. הנהגות המעניקות אפילו לממשלות זרות (כגון ואטיקן, רוסיה) דבר שלא נשמע כמותו בתולדות האנושות, כגון בעלות על קרקעות בתוך שטחי ארצנו, ולא נשמע חולי נפשי גדול מזה אי פעם. ואינני מדבר על העמדה המשקפת חולי נפשי יותר קשה ממה שהיינו עד לו בימים האחרונים, כשמערכת המשפט של המדינה אסרה על יהודי לעסוק בפולחן כלשהו בהר הבית, בעוד היא מתירה זאת לכל גוי עלי אדמות. שומו שמיים על זאת!

לכן על אף שאין ספק שיש דברים יותר דחופים לטיפול באומה כולה, ברמת הפרט וברמת הכלל, מ"מ לא ניתן להזניח גם את הר הבית, שמא יושמט מידינו לגמרי, ונצטרך לחכות ניסים על טבעיים להשיבו אל האומה, במיטב המסורת האנטי ציונית, וזה אף אם מאה רבנים ציוניים מכובדים ככל שיהיו יחתמו עליו.

וה' יאיר עינינו בתורתו וימלט אותנו משגיאות

אליהו רחמים זייני


______________________________________________________________
עליה להר הבית | רבנים | גדולי ישראל | ראשי ישיבות

4 תגובות:

 1. אשרי העם שאלו רבניו

  השבמחק
 2. אז למה הרב אבינר מבית אל אוסר את העליה להר הבית... ???

  השבמחק
 3. כבר לא רב

  כנסו לקישור

  http://aviner.net/

  השבמחק
 4. תגובה 3 אינה ראויה לאתר כזה!

  השבמחק

התגובות נכנסות מידית.
שים לב! תגובה שאינה הולמת את רוח ההלכה תמחק!